Kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2019 cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:25
  • Hôm nay: 302
  • Tháng hiện tại: 68472
  • Tổng lượt truy cập: 1288693
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949