Thông báo mở lớp đào tạo trực tuyến Nâng cao kiến thức lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản đợt 3 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo trực tuyến Nghiệp vụ Báo chí đợt 4 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đợt 3 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý trang tin điện tử đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý Trang tin điện tử đợt 1 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh khóa đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý trang tin điện tử tại thành phố Cần Thơ cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:55
  • Hôm nay: 915
  • Tháng hiện tại: 145966
  • Tổng lượt truy cập: 153707
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949