Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đợt 3 năm 2020 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đa phương tiện, đa nền tảng đợt 1 năm 2020 cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí đợt 1 năm 2020 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2020 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2020 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:123
  • Hôm nay: 6064
  • Tháng hiện tại: 24459
  • Tổng lượt truy cập: 2443388
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949