Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2020 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học tập lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cấp huyện năm 2020 (lớp 5) cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đợt 4 năm 2020 cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh khóa học đào tạo, bồi dưỡng Biên tập và Quản lý Xuất bản cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh khóa học đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh khóa học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức Lãnh đạo, Quản lý nhà nước về Báo chí và Xuất bản cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2020 tại Học viện Chính trị khu vực II ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:119
  • Hôm nay: 7097
  • Tháng hiện tại: 128799
  • Tổng lượt truy cập: 3168186
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949