Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học tập khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác Báo chí cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cụ thể như sau:

Quyết định mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch học lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 02 năm 2019 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:36
  • Hôm nay: 320
  • Tháng hiện tại: 116786
  • Tổng lượt truy cập: 1439730
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949