Thông báo mở lớp Nghiệp vụ báo chí đợt 8 năm 2023 (hình thức học trực tuyến) cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp Quản lý nhà nước về Báo chí đợt 5 năm 2023 (hình thức học trực tuyến) cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản đợt 2 năm 2023 (hình thức trực tuyến) cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đợt 7 năm 2023 (hình thức trực tuyến) cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949