Thông báo về việc triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy, cấp huyện và tương đương năm 2020 (lớp 6) cụ ...

Kế hoạch học tập Lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cấp huyện năm 2020 (lớp 6) cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh khóa học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức Lãnh đạo Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2020 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tiếng Anh trình độ B1, B2 theo Quy định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy dành cho sinh viên các khóa đợt 4 năm 2020 (đợt 1 K37) tại Học viện cụ thể như ...

Thông báo lịch thi Tin học theo Quy định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy dành cho sinh viên các khóa đợt 4 năm 2020 (đợt 1 K37) tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học tập lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cấp huyện năm 2020 (lớp 5) cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:46
  • Hôm nay: 934
  • Tháng hiện tại: 118180
  • Tổng lượt truy cập: 433240
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949