Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng biên tập và quản lý xuất bản năm 2021 cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức lãnh đạo quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý trang tin điện tử đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập lớp Bồi dướng nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý trang tin điện tử đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm khóa 1 năm 2021 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:94
  • Hôm nay: 2690
  • Tháng hiện tại: 99298
  • Tổng lượt truy cập: 596923
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949