Thông báo mở lớp đào tạo trực tuyến Nâng cao kiến thức lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản đợt 3 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo trực tuyến Nghiệp vụ Báo chí đợt 4 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí đợt 3 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông và Quản lý trang tin điện tử đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:86
  • Hôm nay: 1202
  • Tháng hiện tại: 187803
  • Tổng lượt truy cập: 1165496
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949