Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh khóa đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác báo chí cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh khóa đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí cụ thể như sau:

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:74
  • Hôm nay: 1410
  • Tháng hiện tại: 100438
  • Tổng lượt truy cập: 2519367
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949