Thông báo v/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 3,4,5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tháng 3 - 12 năm 2024

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo v/v tổ chức học bồi dưỡng, thi chuẩn đầu ra Tin học và cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt 5 năm 2024 tại Học viện. Ngày thi 07,08 tháng 9 năm 2024.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thí sinh dự thi kỳ thi VSTEP tháng 6 năm 2024 tại Học viện, chi tiết đính kèm link bên dưới đây:

Học viện thông báo kết quả và Quyết định công nhận kết quả kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản đợt 4 năm 2024 thi ngày 25/5/2024. Cụ thể xem tại đây:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo danh sách phòng thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại Học viện Đợt 4 năm 2024; Thi sáng ngày 25/5/2024. Cu thể xem tại đây:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo danh sách phòng thi tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 1 năm 2024 (Ngày 23/5/2024) tại Học viện. Cụ thể xem tại đây:

Học viện thông báo danh sách đăng ký thi cấp chứng nhận tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 1 năm 2024 (Ngày 23/5/2024) tại Học viện. Cụ thể xem tại đây:

Học viện thông báo kết quả và Quyết định công nhận kết quả kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản đợt 3 năm 2024 thi ngày 04/5/2024. Cụ thể xem tại đây:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:-4
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949