Kết quả thi tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2020 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tiếng anh B2 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2020 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tiếng anh B1 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2020 cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2020 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2020 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kết quả thi tiếng anh trình độ B2 đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949