Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đôn đốc nộp học phí các lớp đại học chính quy cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thu học phí đối với học viên cao học khóa 28 (2022-2024) cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc gia hạn thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các lớp Đại học chính quy và lớp Chất lượng cao cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các lớp Đại học chính quy và các lớp Chất lượng cao cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí đối với nghiên cứu sinh khóa 26 (2020-2023) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí đối với nghiên cứu sinh khóa 27 (2021-2024) cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949