Danh sách lý lịch khoa học cán bộ, giảng viên (cập nhật đến ngày 20/03/2017)

  12/08/2016 12:59 PM


  TT

  HỌ VÀ

  TÊN

  LÝ LỊCH  KHOA HỌC

  1      

  Lưu Văn

  An

  Xem tại đây

  2      

  Đinh Hồng

  Anh

  Xem tại đây

  3      

  Lê Thị

  Anh

  Xem tại đây

  4      

  Dương Thị Thục

  Anh

  Xem tại đây

  5      

  Nguyễn Thùy

  Anh

  Xem tại đây

  6      

  Nguyễn Thùy Vân

  Anh

  Xem tại đây

  7      

  Trần Thị Vân

  Anh

  Xem tại đây

  8      

  Hoàng

  Anh

  Xem tại đây

  9      

  Hoàng Thị Minh

  Ánh

  Xem tại đây

  10       

  Vũ Quang

  Ánh

  Xem tại đây

  11  

  Phạm Văn

  Bằng

  Xem tại đây

  12  

  Dương Quốc

  Bảo

  Xem tại đây

  13  

  Hoàng Quốc

  Bảo

  Xem tại đây

  14  

  Dương Quốc

  Bình

  Xem tại đây

  15  

  Lê Thị Thúy

  Bình

  Xem tại đây

  16 

  Doãn Thị

  Chín

  Xem tại đây

  17 

  Huỳnh Thị

  Chuyên

  Xem tại đây

  18 

  Vũ Thành

  Công

  Xem tại đây

  19 

  Vũ Thế

  Cường

  Xem tại đây

  20  

  Nguyễn Văn

  Đại

  Xem tại đây

  21  

  Trần Thị Anh

  Đào

  Xem tại đây

  22 

  Lương Thị Phương

  Diệp

  Xem tại đây

  23 

  Bùi Kim

  Đỉnh

  Xem tại đây

  24 

  Phan Minh

  Đức

  Xem tại đây

  25 

  Cao Thị

  Dung

  Xem tại đây

  26 

  Trần Thị Mai

  Dung

  Xem tại đây

  27 

  Nguyễn Văn

  Dững

  Xem tại đây

  28 

  Phạm Bình

  Dương

  Xem tại đây

  29 

  Vũ Thùy

  Dương

  Xem tại đây

  30  

  Trương Thị

  Duyên

  Xem tại đây

  31  

  Nguyễn Thị Trường

  Giang

  Xem tại đây

  32  

  Trần Thanh

  Giang

  Xem tại đây

  33  

  Trần Thị

  Giang

  Xem tại đây

  34 

  Đinh Thu

  Xem tại đây

  35 

  Đỗ Thị Thanh

  Xem tại đây

  36 

  Lê Thu

  Xem tại đây

  37 

  Nguyễn Thị Thu

  Xem tại đây

  38

  Nguyễn Thị Thu

  Hà 89

  Xem tại đây

  39 

  Nguyễn Thúy

  Xem tại đây

  40  

  Trần Thái

  Xem tại đây

  41  

  Bùi Thị Minh

  Hải

  Xem tại đây

  42  

  Phan Thị Thanh

  Hải

  Xem tại đây

  43  

  Phùng Văn

  Hải

  Xem tại đây

  44  

  Trần Văn

  Hải

  Xem tại đây

  45

  Nguyễn Vân

  Hạnh

  Xem tại đây

  46  

  Đinh Thị Thu

  Hằng

  Xem tại đây

  47  

  Đỗ Thị Thu

  Hằng

  Xem tại đây

  48 

  Lê Thị

  Hằng

  Xem tại đây

  49 

  Lê Thúy

  Hằng

  Xem tại đây

  50  

  Nguyễn Thị Thu

  Hằng

  Xem tại đây

  51  

  Lý Thị Minh

  Hằng

  Xem tại đây

  52  

  Nguyễn Thị Vân

  Hằng

  Xem tại đây

  53  

  Phạm Quế

  Hằng

  Xem tại đây

  54  

  Đặng Mỹ

  Hạnh

  Xem tại đây

  55  

  Nguyễn Đức

  Hạnh

  Xem tại đây

  56  

  Nguyễn Thị Bích

  Hạnh

  Xem tại đây

  57  

  Nguyễn Thị

  Hảo

  Xem tại đây

  58  

  Bùi Thị Kim

  Hậu

  Xem tại đây

  59  

  Đỗ Thu

  Hiền

  Xem tại đây

  60  

  Ngô Thị Thúy

  Hiền

  Xem tại đây

  61  

  Trần Thu

  Hiền

  Xem tại đây

  62  

  Phùng Thị

  Hiển

  Xem tại đây

  63  

  Trần Quang

  Hiển

  Xem tại đây

  64 

  Lê Văn

  Hiếu

  Xem tại đây

  65 

  Nguyễn Thị Ngọc

  Hoa

  Xem tại đây

  66 

  Phạm Thị

  Hoa

  Xem tại đây

  67 

  Trần Thị Hồng

  Hoa

  Xem tại đây

  68 

  Trần Thị Mai

  Hoa

  Xem tại đây

  69 

  Võ Thị

  Hoa

  Xem tại đây

  70 

  Đinh Thị Xuân

  Hòa

  Xem tại đây

  71 

  Nguyễn Quang

  Hòa

  Xem tại đây

  72 

  Trần Xuân

  Học

  Xem tại đây

  73 

  Lưu Thúy

  Hồng

  Xem tại đây

  74 

  Nguyễn Thị

  Hồng

  Xem tại đây

  75  

  Nguyễn Thị Như

  Huế

  Xem tại đây

  76  

  Nguyễn Thị Thúy

  Huệ

  Xem tại đây

  77  

  Bùi Thị Thanh

  Hương

  Xem tại đây

  78  

  Đỗ Mai

  Hương

  Xem tại đây

  79  

  Nguyễn Thị Thanh

  Hương

  Xem tại đây

  80  

  Phó Thanh

  Hương

  Xem tại đây

  81  

  Trần Thị

  Hương

  Xem tại đây

  82  

  Vũ Thị Thu

  Hương

  Xem tại đây

  83  

  Vũ Thùy

  Hương

  Xem tại đây

  84  

  Trần Quang

  Huy

  Xem tại đây

  85  

  Nguyễn Nga

  Huyền

  Xem tại đây

  86  

  Nguyễn Thị

  Huyền

  Xem tại đây

  87  

  Nguyễn Thị Thương

  Huyền

  Xem tại đây

  88  

  Trần Thị Thanh

  Huyền

  Xem tại đây

  89  

  Trương Thị

  Kiên

  Xem tại đây

  90  

  Phạm Huy

  Kỳ

  Xem tại đây

  91  

  Trần Thị Phương

  Lan

  Xem tại đây

  92  

  Cao Văn

  Liên

  Xem tại đây

  93  

  Phạm Thị Mai

  Liên

  Xem tại đây

  94  

  Bùi Đức Anh

  Linh

  Xem tại đây

  95  

  Nguyễn Hoàng Diệu

  Linh

  Xem tại đây

  96  

  Nguyễn Thị Mỹ

  Linh

  Xem tại đây

  97  

  Nghiêm Sỹ

  Liêm

  Xem tại đây

  98  

  Nguyễn Thị Ngọc

  Loan

  Xem tại đây

  99  

  Nguyễn Phương

  Loan

  Xem tại đây

  100  

  Đỗ Đức

  Long

  Xem tại đây

  101  

  Nguyễn Thành

  Long

  Xem tại đây

  102  

  Lê Khánh

  Lộc

  Xem tại đây

  103  

  Nguyễn Đức

  Luận

  Xem tại đây

  104  

  Vũ Ngọc

  Lương

  Xem tại đây

  105  

  Hoàng Minh

  Lường

  Xem tại đây

  106

  Nguyễn Văn

  Minh

  Xem tại đây

  107  

  Trần Hải

  Minh

  Xem tại đây

  108  

  Trần Thị Ngọc

  Minh

  Xem tại đây

  109  

  Trương Tuyết

  Minh

  Xem tại đây

  111  

  Trương Ngọc

  Nam

  Xem tại đây

  112  

  Lê Đình

  Năm

  Xem tại đây

  113  

  Nguyễn Thanh

  Nga

  Xem tại đây

  114  

  Nguyễn Thị Việt

  Nga

  Xem tại đây

  115  

  Phạm Văn

  Nghĩa

  Xem tại đây

  116  

  Nguyễn Thị

  Ngọ

  Xem tại đây

  117  

  Ngô Bích

  Ngọc

  Xem tại đây

  118  

  Mai Đức

  Ngọc

  Xem tại đây

  119  

  Bùi Thị Như

  Ngọc

  Xem tại đây

  120  

  Hà Sỹ

  Nguyên

  Xem tại đây

  121  

  Bùi Thị

  Nguyệt

  Xem tại đây

  122  

  Nguyễn Minh

  Nguyệt

  Xem tại đây

  123

  Lê Thị

  Nhã

  Xem tại đây

  124  

  Lữ Đăng

  Nhạc

  Xem tại đây

  125  

  Nguyễn Trí

  Nhiệm

  Xem tại đây

  126  

  Lê Cẩm

  Nhung

  Xem tại đây

  127  

  Nguyễn Thị Hồng

  Nhung

  Xem tại đây

  128  

  Vũ Thị Hồng

  Nhung

  Xem tại đây

  129      

  Đoàn Thị Minh

  Oanh

  Xem tại đây

  130      

  Nguyễn Ngọc

  Oanh

  Xem tại đây

  131      

  Phạm Thị Kim

  Oanh

  Xem tại đây

  132      

  Tô Thị

  Oanh

  Xem tại đây

  133      

  Nguyễn Xuân

  Phong

  Xem tại đây

  134      

  Lương Bá

  Phương

  Xem tại đây

  135      

  Vũ Hoài

  Phương

  Xem tại đây

  136      

  Vũ Việt

  Phương

  Xem tại đây

  137      

  Hà Huy

  Phượng

  Xem tại đây

  138      

  Đồng Văn

  Phường

  Xem tại đây

  139      

  Đào Anh

  Quân

  Xem tại đây

  140      

  Lê Thế

  Quân

  Xem tại đây

  141      

  Vũ Hào

  Quang

  Xem tại đây

  142      

  Bùi Lệ

  Quyên

  Xem tại đây

  143      

  Vũ Thị Thu

  Quyên

  Xem tại đây

  144      

  Nguyễn Thúy

  Quỳnh

  Xem tại đây

  145      

  Trần Thu

  Quỳnh

  Xem tại đây

  146      

  Trịnh Như

  Quỳnh

  Xem tại đây

  147      

  Lương Đông

  Sơn

  Xem tại đây

  148      

  Phạm Minh

  Sơn

  Xem tại đây

  149      

  Quản Văn

  Sỹ

  Xem tại đây

  150      

  Đinh Thị Thanh

  Tâm

  Xem tại đây

  151      

  Nguyễn Thị

  Thanh

  Xem tại đây

  152      

  Thân Văn

  Thanh

  Xem tại đây

  153      

  Lê Thị

  Thảo

  Xem tại đây

  154      

  Phạm Văn

  Thấu

  Xem tại đây

  155      

  Nguyễn Thị

  Thìn

  Xem tại đây

  156      

  Đào Thị

  Thông

  Xem tại đây

  157      

  Mạch Lê

  Thu

  Xem tại đây

  158      

  Nguyễn Thị Hằng

  Thu

  Xem tại đây

  158      

  Nguyễn Thị Kim

  Thu

  Xem tại đây

  159      

  Nguyễn Thị

  Thu

  Xem tại đây

  160      

  Nguyễn Thị Tuyết

  Thu

  Xem tại đây

  161      

  Vũ Công

  Thương

  Xem tại đây

  162      

  Lê Thị

  Thúy

  Xem tại đây

  163      

  Đỗ Thị Hùng

  Thúy

  Xem tại đây

  164      

  Nguyễn Thị Minh

  Thùy

  Xem tại đây

  165      

  Vũ Thị Ngọc

  Thùy

  Xem tại đây

  166 

  Nguyễn Hồng

  Thủy

  Xem tại đây

  167 

  Nguyễn Thị Thu

  Thủy

  Xem tại đây

   168    

  Nguyễn Vũ

  Tiến

  Xem tại đây

  169      

  Phạm Thị Thanh

  Tịnh

  Xem tại đây

  170      

  Nguyễn Thị Thu

  Trà

  Xem tại đây

  171      

  Phạm Hương

  Trà

  Xem tại đây

  172      

  Trần Thị

  Trâm

  Xem tại đây

  173      

  Trương Thị Hoài

  Trâm

  Xem tại đây

  174      

  Lưu Huyền

  Trang

  Xem tại đây

  175      

  Đỗ Thị Thu

  Trang

  Xem tại đây

  176      

  Phạm Quỳnh

  Trang

  Xem tại đây

  177      

  Phạm Ngọc

  Trung

  Xem tại đây

  178      

  Nguyễn Văn

  Trường

  Xem tại đây

  179      

  Trần Minh

  Tuấn

  Xem tại đây

  180      

  Đinh Quang

  Tuấn

  Xem tại đây

  181      

  Lê Ngọc

  Tùng

  Xem tại đây

  182      

  Trần Thị Minh

  Tuyết

  Xem tại đây

  183      

  Bùi Thị

  Vân

  Xem tại đây

  184      

  Phạm Thị Thanh

  Vân

  Xem tại đây

  185      

  Vũ Thanh

  Vân

  Xem tại đây

  186      

  Lương Ngọc

  Vĩnh

  Xem tại đây

  187      

  Nguyễn Văn

  Việt

  Xem tại đây

  188      

  Lê Thị Thanh

  Xuân

  Xem tại đây

  189      

  Cao Quang

  Xứng

  Xem tại đây

  190      

  Tào Thị Hoàng

  Yến

  Xem tại đây

        

       

        

       

        

       

       

       

        

       

      

       

        

       

      

       
   

  - Danh sách Lý lịch khoa học được sắp xếp theo ABC

  - Danh sách được cập nhật đến ngày 20/03/2017(Tiếp tục được cập nhật)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:210
  • Hôm nay: 1467
  • Tháng hiện tại: 91152
  • Tổng lượt truy cập: 2629842
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949