Thời gian qua, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa được khắc phục triệt để, vẫn như “mạch ngầm” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Làm gì để đẩy lùi hiện tượng này là câu hỏi lớn đối với mọi cấp, mọi ngành. Tiếp cận từ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Thiếu tướng Phạm Đức Duyên - Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương (QUTƯ) có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về chủ đề này.

Cần tuyên truyền để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ Quy định 205-QĐ/TW là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng, nhiệm vụ, lợi thế của một cơ quan chuyên trách nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã thu được một số kết quả quan trọng, đặc biệt là giai đoạn 2014-2019. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn lại một số vấn đề về công tác nghiên cứu khoa học trong việc đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bài viết nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Thời gian gần đây, một số nhà nghiên cứu phương Tây và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong nước cho rằng, trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời. Bởi vậy, chúng ta không thể xây dựng được một xã hội mới tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trên nền tảng của học thuyết lỗi thời đó. Câu hỏi đặt ra là, chủ nghĩa Mác-Lênin có thật là đã lỗi thời không khi xem xét dưới mọi bình diện, từ ý nghĩa khoa học, mục tiêu xã hội đến ý nghĩa thực tiễn? Nếu nó là lỗi thời thì nguyên nhân và cơ sở nào quy định, ngược lại nếu không lỗi thời thì tại sao và do đâu?

Thước đo chất lượng các văn kiện, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp là ở chỗ sau khi chính thức ban hành có tạo được sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân hay không; có đi vào cuộc sống làm chuyển biến tình hình, giải quyết được những vấn đề đặt ra hay không; có bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân hay không?...

Hiện nay, trong khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thì vẫn có những người mang danh "học giả" rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự giác thay đổi Cương lĩnh 2011, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa...”. Thực chất của những lời rêu rao đó là gì, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng đồng chí Hà Đăng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, để làm sáng tỏ thêm. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Đổ lỗi cho Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây dựng, phát triển đất nước; thường xuyên kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “thay đổi nhận thức và hành động vì thời đại đã thay đổi”; so sánh khập khiễng bức tranh kinh tế-xã hội của Việt Nam với một số nước khác để “quấy rối nhân tâm”... là thủ đoạn “tâm lý chiến” nguy hiểm của các thế lực thù địch và những người cơ hội chính trị. TCTG đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Thiếu tướng, PGS,TS. Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng về những thủ đoạn nói trên...

“Sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học - nghệ thuật là nhu cầu cần thiết, một đòi hỏi khách quan trong sự phát triển hết sức phức tạp, khó lường của xã hội hiện đại. Sự lãnh đạo đó không phải vì Đảng, mà vì mục đích phát huy cao nhất vai trò, sứ mệnh Chân - Thiện - Mỹ của văn nghệ, vì khát vọng cao đẹp của nhân dân, của dân tộc ta” – GS,TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khẳng định như vậy trước một số ý kiến đòi thoát ly vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn học - nghệ thuật.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:54
  • Hôm nay: 717
  • Tháng hiện tại: 61981
  • Tổng lượt truy cập: 1237857
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949