Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”,… Hiện nay, những truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, cũng đáng lo ngại khi bệnh “vô cảm” trong đời sống xã hội hiện nay cũng đang làm phai mờ những truyền thống tốt đẹp đó.

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng nay (9/10), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng đề nghị các đồng chú Ủy viên trung ương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này.

Thực hiện kế hoạch học tập, ngày 01/10/2020, Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 (Lớp thứ hai) tổ chức nghiên cứu thực tế Tham quan mô hình tổ chức và hoạt động của lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng tại trường Đại học Chính trị Bộ Quốc phòng. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện làm Trưởng đoàn.

90 năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, nhất là ở các thời điểm cam go, trước những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đòi hỏi quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân.

Nội dung trọng tâm của đổi mới chính trị ở nước ta là đổi mới tư duy chính trị và đổi mới hệ thống chính trị. Thành tựu nổi bật của hơn 30 năm đổi mới chính trị là Đảng ta tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận về con đường quá độ lên CNXH và các nội dung chính trị chính yếu, góp phần hoạch định những quyết sách chính trị của Đảng trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã thể hiện rõ sự gắn kết bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nói lên bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, luôn hướng về dân để phục vụ với tinh thần tận tụy; sẵn sàng chấp nhận những thiệt hại trước mắt về kinh tế để đảm bảo sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của Nhân dân.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII không chỉ nhấn mạnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mà còn nhấn mạnh yếu tố “nhân dân thụ hưởng”.

Trong Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm đã được Đảng ta tổng kết, trong đó bài học kinh nghiệm thứ nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:108
  • Hôm nay: 6994
  • Tháng hiện tại: 128696
  • Tổng lượt truy cập: 3168083
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949