Thông báo về thay đổi kế hoạch giảng dạy - học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  09/03/2020 16:46 PM


  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ  QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  *

  Số 900-TB/HVBCTT-VP

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       --------------------------------

   Hà Nội, ngày 09  tháng  03  năm 2020

  THÔNG BÁO

   Về thay đổi kế hoạch giảng dạy - học tập của các hệ lớp

  thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

   

  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện       

   

  Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virút mới Corona (nCoV) có những diễn biến phức tạp, khó lường; Căn cứ thông báo số 778/UBND-KGVX ngày 7 tháng 3 năm 2020 của Ủy Ban  nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; Thực hiện thông báo số 193-TB/HVCTQG ngày 7 tháng 3 năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi kế hoạch giảng dạy – học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thông báo số 195-TB/HVCTQG ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết định thay đổi kế hoạch giảng dạy – học tập các hệ lớp thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

  1. Dừng việc giảng dạy, học tập của toàn bộ các hệ lớp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền bắt đầu từ chủ nhật ngày 08 tháng 3 năm 2020. Thời gian và kế hoạch học tập của các hệ lớp nói trên sẽ có thông báo sau.

  2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện:

  - Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên, sinh viên các hệ lớp nêu trên để biết và thực hiện;

  - Thông báo và báo cáo Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Học viện về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên đi về từ nơi có dịch hoặc có người thân trở về từ vùng dịch, có tiếp xúc gần với những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh để triển khai các biện pháp cách ly, phòng chống dịch bệnh đảm bảo hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng.

  - Các học viên, sinh viên trong thời gian nghỉ học nêu trên chủ động liên hệ với các Khoa giảng dạy các môn học trong tuần để được hướng dẫn tự nghiên cứu, đảm bảo kế hoạch học tập.

  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên, sinh viên các hệ lớp của Học viện tự giác, trung thực, nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế toàn dân, phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế;

  - Các bộ phận phụ trách truyền thông của Học viện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các kênh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

  Trong trường hợp tình hình thực tiễn có thay đổi, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện.

  Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên các lớp thực hiện nghiêm thông báo này ./.

   

  Nơi nhận:

  - Như kính gửi,

  - Ban Giám đốc,

  - Lưu VT, VP.

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

  (đã ký)

   

   

  Lưu Văn An

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:121
  • Hôm nay: 6889
  • Tháng hiện tại: 8232
  • Tổng lượt truy cập: 1653765
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949