Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Thực hiện Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012 và kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ tình hình thực tế của giáo dục đại học năm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chia khối thi đua và xem xét đánh giá, khen thưởng các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 theo 15 lĩnh vực công tác. 

Mốt & Cuộc Sống là Tạp chí giải trí hàng đầu dành cho phụ nữ tại Việt Nam, phát hành thứ Hai hàng tuần.

Với giá cực kỳ ưu đãi: 52 kỳ báo với chỉ 495.000 đồng (khuyến mãi 50%, tiết kiệm được 493.000 đồng)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:49
  • Hôm nay: 2875
  • Tháng hiện tại: 82218
  • Tổng lượt truy cập: 837346
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949