Thông báo về việc thu bảo hiểm Y tế của sinh viên đại học chính quy các khóa K43 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 các lớp đại học chính quy và hệ chất lượng cao các khóa 39,40,41,42 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu lệ phí Bảo hiểm Y tế của sinh viên đại học chính quy các khóa K40, 41, 42 năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

Quyết định về mức thu học phí các ngành đào tạo chất lượng cao khóa học 2023-2027 (Khóa 43) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu lệ phí bảo hiểm y tế của các sinh viên đại học chính quy các khóa 40,41,42 năm học 2023-2034 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Quyết định về việc ban hành định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí kỳ nghiên cứu sinh khóa 29.1 (2023-2026) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí kỳ I và cả khóa học đối với học viên cao học khóa 29.1 (2023-2025) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí Chương trình Cử nhân quốc tế, học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 130
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949