Hội thảo “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay”

  11/01/2022 12:26 PM


  Chiều ngày 05/01/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay”. Hội thảo diễn ra trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Chủ trì Hội thảo có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn.

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Thời gian qua, mạng xã hội đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, không chỉ trở thành phương tiện phổ biến để kết nối mọi người trên toàn cầu mà còn là công cụ để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và cả một bộ phận nhân dân kém hiểu biết lợi dụng để đăng tải những thông tin giả, tin xấu độc nhằm làm xáo trộn, phức tạp hóa các vấn đề chính trị - xã hội hay xuyên tạc, bóp méo sự thật" 

  Những thông tin giả, tin xấu độc ấy giống như loại “virus” có tốc độ lây lan rất nhanh và ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận xã hội, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, ý thức, tư tưởng chính trị của đoàn viên, thanh niên cả nước. Điều đó đòi hỏi cần có những biện pháp, cách thức để phòng, chống nạn tin giả, thông tin xấu độc cho thanh niên.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Với gần 40 tham luận của các nhà khoa học, các đoàn viên, thanh niên ở các tỉnh, thành Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an..., Hội thảo tập trung nhận diện nội dung các tin giả, xấu độc và phương thức các đối tượng đăng tải, lan truyền những thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội; âm mưu, thủ đoạn, mục đích đằng sau đó và đánh giá tác động của nó đến tâm lý, thái độ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên Việt Nam thời gian gần đây; trao đổi, thảo luận về thực trạng công tác phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng của tổ chức Đoàn các cấp. 

  Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo khẳng định trong những năm qua, lợi dụng sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, Internet, tận dụng sự thay đổi về hình thức kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin và sự chuyển biến trong phương thức hình thành và duy trì mối quan hệ xã hội trên không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng, các thế lực thù địch, các phần tử xấu tăng cường xuyên tạc, kích động, một số doanh nghiệp, cá nhân vì lợi ích kinh tế không ngừng lan truyền thông tin giả, chế tác thông tin có một phần sự thật liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, các vụ án tham nhũng, hành vi tiêu cực, các vụ việc chưa có kết luận rõ ràng trong xã hội để gây ra "bão thông tin"; từ đó, tác động, gây xói mòn, "khủng hoảng niềm tin" trong xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị từng bước thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", phủ nhận, phá hoại và xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, thể chế chính trị của đất nước; còn các tổ chức, cá nhân thì lợi dụng "bão thông tin" để trục lợi. 

  Đặc biệt, các tham luận đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình tốt trong việc phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng; đưa ra những giải pháp, kiến nghị nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn trong việc phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng trong thời gian tới, trong đó chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng; khẳng định với vai trò là lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng, tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên phải đóng vai trò là lực lượng tiên phong, nòng cốt tham gia đấu tranh phòng chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay và thời gian tới.

  Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tổng kết Hội thảo

  Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, hiện nay, tình trạng tin giả, tin sai sự thật có chiều hướng gia tăng về số lượng và hoạt động ngày càng phức tạp. Đặc biệt, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu độc, bịa đặt, sai sự thật nhằm chống phá Đảng, chế độ, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vì vậy, việc nhận thức đúng và tham gia phòng, chống tin giả, xấu, độc là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Đoàn.

  Nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống thông tin xấu độc, các cấp bộ đoàn đã tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp trên các mặt trận, đặc biệt là không gian mạng, trong đó, tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ lớn là tăng cường thông tin tích cực, định hướng, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên và tham gia đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

  Bí thư thứ nhất yêu cầu, thời gian tới, tổ chức Đoàn kiên trì và không ngừng đổi mới phương thức giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên; tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong giáo dục chính trị cho đoàn viên; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh niên. Kiên trì quan điểm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” thông qua việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, để tin tốt át tin xấu, chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán, chia sẻ tạo dư luận và kêu gọi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên.

  Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua đội ngũ cộng tác viên, mạng lưới tham dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; thực hiện quét dữ liệu để nắm bắt tình hình thanh niên trước các hoạt động, sự kiện lớn. Triển khai phương án nắm bắt và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng thông qua các trang cộng đồng, báo chí, các ứng dụng thông tin liên lạc trên mạng xã hội. Xây dựng và kết nối đồng bộ các Fanpage nhằm nâng cao hiệu quả định hướng thông tin dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác với các tin, bài cụ thể. Xây dựng phương án đấu tranh hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiệp vụ để đấu tranh với những sự việc, tình huống phức tạp, nhạy cảm.

  Đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội thảo

  Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư thành đoàn Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội thảo

  Nhân dịp này, tại Hội thảo, Trung ương Đoàn đã ra mắt cuốn sách “Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước”, trong đó tập hợp các bài bình luận của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, cho biết bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và thanh niên, học sinh, sinh viên.

  Để tiếp tục lan tỏa những giá trị quý báu về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, qua đó thể hiện niềm tin vào con đường, sự nghiệp cách mạng do Đảng lựa chọn, lãnh đạo; quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định xuất bản cuốn sách Vững vàng niềm tin - Tự hào tiến bước.

  Cuốn sách thể hiện niềm tin tuyệt đối của thế hệ trẻ đối với nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm thanh niên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

  Hội thảo được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước

  Hội thảo là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách trong việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng; rộng hơn nữa là phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, tạo môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên.

  Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam liên tục đứng trong top 20 quốc gia có số người dùng internet lớn nhất thế giới. Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê và nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay ước tính khoảng 72 triệu người, tăng hơn 7 triệu người (khoảng 11%) so với cùng thời điểm năm 2020, và chiếm 73,7% tổng dân số. Số người dùng mạng xã hội Việt Nam phổ biến nhất là từ 18 đến 34, tức là chủ yếu trong lứa tuổi thanh niên.

   

  Theo hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:404
  • Hôm nay: 15419
  • Tháng hiện tại: 427408
  • Tổng lượt truy cập: 501321
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949