Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội - Một tiếp cận thực hành

  03/09/2019 08:14 AM


  Dựa trên nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước, tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn giúp làm rõ những thảo luận cơ bản xung quanh cách định nghĩa và ứng dụng công cụ tuyên truyền vận động chính sách hiệu quả trong thực tiễn. Đặc biệt, tác giả xây dựng cuốn cẩm nang theo hướng hỗ trợ thực hành. Các chương phần được kết cấu theo trình tự các bước cần thiết để lập kế hoạch một chiến lược tuyên truyền vận động, từ xác định vấn đề xã hội cần tuyên truyền vận động, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch cho đến các hoạt động đánh giá và giám sát trong tuyên truyền vận động.

   

  Ở mỗi chương, với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và phần minh họa bằng các ví dụ thực tiễn, tác giả đi sâu phân tích từng hoạt động cụ thể trong từng bước lập kế hoạch tuyên truyền vận động, giúp người đọc có thể tự soi chiếu và lập kế hoạch tuyên truyền vận động của riêng mình. Ngoài ra, những bài tập ở cuối cuốn sách cũng đưa ra những câu hỏi gợi ý nền tảng giúp người đọc có thể vận dụng thiết kế một dự án/nỗ lực tuyên truyền vận động cụ thể.

  Cụ thể, các nội dung chính được trình bày theo 6 chương:

  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tuyên truyền vận động;

  Chương 2: Các vấn đề xã hội cần tuyên truyền vận động;

  Chương 3: Đối tượng tuyên truyền vận động;

  Chương 4: Thông điệp tuyên truyền vận động;

  Chương 5: Kế hoạch tuyên truyền vận động;

  Chương 6: Giám sát và đánh giá trong tuyên truyền vận động.

  Đây là tài liệu tham khảo hữu ích có thể phục vụ cho mọi độc giả, đặc biệt là sinh viên các chuyên ngành khoa học xã hội, trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

  Sách có tại Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:35
  • Hôm nay: 334
  • Tháng hiện tại: 34883
  • Tổng lượt truy cập: 1290325
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949