Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền - thực trạng và phương hướng, giải pháp

  04/06/2019 15:16 PM


  Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động quan trọng của các trường đại học hiện nay, qua đó hình thành năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học sinh viên, Học viện cần phải tiếp tục đổi mới, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực hơn nữa.

   

  1. Thực trạng hoạt động khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 

  1.1. Những thành tựu cơ bản 

  Trong năm 2018, hoạt động khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được những thành tựu quan trọng.

  Thứ nhất, về đề tài nghiên cứu khoa học: Năm 2018, các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên đã thực hiện 26 đề tài nghiên cứu các loại. Các đề tài khoa học sinh viên đã tập trung nghiên cứu những vấn đề  lý  luận và  thực tiễn gắn  liền với chuyên ngành sinh viên đang theo học, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong đời sống sinh viên trên cơ sở các tri thức và phương pháp nghiên cứu mà sinh viên đã được trang bị trong quá trình học tập. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, Học viện đã phát hiện nhiều sinh viên có năng lực nghiên cứu khoa học. Trong số đề tài khoa học sinh viên đã thực hiện, có 11/26 đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, xếp loại xuất sắc. Học viện đã lựa chọn 05 sinh viên là chủ nhiệm đề tài được xếp loại xuất sắc có số điểm cao nhất để khen thưởng. Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với các sinh viên có thành tích nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

  Thứ hai, về Hội thảo khoa học sinh viên: Năm 2018, Học viện đã tổ chức thí điểm 01 Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Giá trị của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay” do Khoa Triết học phối hợp với Khoa Kinh tế và Khoa CNXHKH tổ chức. Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của sinh viên, trong đó có 20 tham luận có chất lượng tốt nhất được trao giải. Đây là hội thảo khoa học được tổ chức mang tính chất thí điểm và là tiền đề quan trọng, là mô hình đã được nhân rộng trong năm 2019. Việc viết tham luận và tham dự hội thảo khoa học đã góp phần hình thành, phát triển năng lực, kỹ năng nghiên cứu và công bố công trình khoa học cũng như tạo cơ hội để sinh viên trao đổi, tranh luận, làm quen với môi trường học thuật. 

  Thứ ba, về số lượng sinh viên tham gia các hoạt động khoa học: Năm 2018, có khoảng 130 sinh viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chia làm 26 nhóm, thực hiện 26 đề tài khoa học; hơn 80 sinh viên viết tham luận cho các Hội thảo khoa học các cấp, đặc biệt là có 05 lưu học sinh Lào đã viết tham luận và được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. So với năm 2017 thì số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2018 tăng khoảng 50%. Bên cạnh đó, các Hội thảo khoa học quốc gia và Hội thảo khoa học quốc tế do Học viện tổ chức đã thu hút sự quan tâm tham dự của hàng trăm sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. 

  Thứ tư, về công tác nghiệm thu các đề tài khoa học sinh viên: Để nghiệm  thu, đánh giá đề  tài khoa học sinh viên, Học viện đã mời các nhà khoa học có năng lực, uy tín trong và ngoài Học viện tham gia các Hội đồng nghiệm thu. Chính vì vậy, việc nghiệm thu các đề tài nhìn chung đảm bảo sự khách quan, công bằng; khắc phục tối đa tính chủ quan, cào bằng, hình thức trong quá trình nhận xét, đánh giá, xếp loại đề tài. Số liệu thống kê các đề tài khoa học sinh viên đã nghiệm thu năm 2018 cho thấy, 11/26 (42,4%) đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt loại xuất sắc, 14/26 (53,8%) đề tài xếp loại khá và 1/26 (3,8%) đề tài xếp loại đạt. Với sự nghiêm túc, khách quan đó, các Hội đồng nghiệm thu đã phân loại, xếp loại theo đúng chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên.

  Thứ năm, về sử dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên:  Kết quả nghiên cứu của sinh viên, đặc biệt, các số liệu điều tra là một kênh thông tin quan trọng để Học viện hiểu rõ hơn về đời sống sinh viên, như ý thức sinh viên trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Trên cơ sở đó, Học viện đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, nhiều đề tài khoa học sau khi nghiệm thu đã được sinh viên phát triển thành khóa luận tốt nghiệp, được các thầy cô đánh giá cao; một số đề tài được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa sau.  

  Nhìn chung, trong  năm học 2018, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đã đạt được những thành  tựu quan trọng. Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, gắn liền với đời sống sinh viên đã được giải quyết tốt. Điều quan trọng hơn, thông qua các hoạt động khoa học đã giúp cho nhiều sinh viên hình thành, củng cố và phát triển năng lực, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm; cách thức xem xét, giải quyết vấn đề chuyên môn và cuộc sống; ý thức, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng; khơi dậy niềm đam mê và sáng tạo khoa học; tăng cường khả năng vận dụng tri thức và phương pháp luận khoa học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn;... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những thành tựu trên đây. Trước hết là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Ban chủ nhiệm các khoa và giảng viên hướng dẫn khoa học; sự nỗ lực và cố gắng của nhiều sinh viên, nhóm nghiên cứu; công tác tư vấn, quản lý khoa học có sự đổi mới nhằm lôi cuốn và phát huy vai trò của sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần giải quyết những vấn đề của đời sống sinh viên gắn với chuyên ngành được đào tạo;...

  Sinh viên Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận tại Hội thảo khoa học cấp khoa về chủ đề "Nâng cao chất lượng quản lý lớp theo phương thức học tín chỉ"

  1.2. Một số hạn chế cần khắc phục 

  Tuy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng hoạt động khoa học sinh viên vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể:

  Thứ nhất, số lượng sinh viên đăng ký đề tài còn chưa nhiều (năm 2018 chỉ có 26 đề tài). Nhiều nhóm sinh viên muốn làm đề tài lại chưa có cơ hội, do số lượng phân bổ hạn chế, mỗi chuyên ngành chỉ được phân bổ 01 đề tài cho lớp sinh viên năm thứ ba.  

  Thứ hai, chất lượng một số đề tài chưa cao, có những đề tài nghiệm thu chỉ được xếp loại đạt. Năm 2018, không có đề tài sinh viên nào được nhận giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (năm 2017 và các năm trước đều có sinh viên đạt giải). 

  Thứ ba, tình trạng sinh viên nộp đề tài nghiệm thu muộn vẫn tồn tại. Theo quy định, ngày 15 tháng 10 hằng năm là hạn cuối cùng nộp đề tài khoa học, nhưng một số sinh viên vẫn chưa có sản phẩm, gây khó khăn cho công tác quản lý và công tác nghiệm thu. 

  Thứ tư, một số đề tài chưa thiết thực, chưa phù hợp với nghiên cứu khoa học sinh viên hoặc quá sức sinh viên khiến cho sinh viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài, thậm chí phải đổi tên đề tài; ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn của đề tài chưa thực sự rõ nét. 

  Thứ năm, việc đánh giá, xếp loại đề tài của một số thành viên Hội đồng nghiệm thu đôi khi chưa tính đến mặt bằng chung, chưa tính đến tính đặc thù của đề tài khoa học sinh viên, khiến cho một số nhóm nghiên cứu có sự phân vân, so sánh về kết quả xếp loại, làm giảm sự đam mê, tâm huyết nghiên cứu của sinh viên.

  Thứ sáu, số lượng đăng ký hội thảo khoa học sinh viên chưa nhiều. Năm 2018, chỉ có 01 hội thảo khoa học sinh viên được tổ chức. Do vậy, sinh viên ít có cơ hội viết và trình bày tham luận tại hội thảo cũng như cơ hội để trao đổi, tranh luận và làm quen với các sinh hoạt học thuật.

  Thứ bảy, việc khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên còn nhiều bất cập. Chỉ một số ít đề tài được sử dụng làm tư liệu tham khảo và trích đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.Trong khi đó, phần lớn đề tài không được quan tâm khai thác sử dụng, dẫn đến những lãng phí trong nghiên cứu và giảm giá trị thực tiễn của đề tài.

  Thứ tám, số lượng sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Năm 2018, chỉ có khoảng 230 sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là con số chưa thực sự phù hợp với yêu cầu hiện nay và còn ở mức khiêm tốn so với mặt bằng chung của nhiều trường đại học lớn ở Hà Nội.   

  Thứ chín, công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên không được quan tâm đúng mức. Việc khen thưởng chưa tạo được động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sinh viên tham gia tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học. Việc kỷ luật còn thiếu kiên quyết, chưa thực sự tạo ra áp lực đủ mạnh để sinh viên buộc phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Học viện cũng như các khoa chưa chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học sinh viên. Chính vì vậy, nhiều hạn chế trong hoạt động khoa học sinh viên chưa được làm rõ để có giải pháp khắc phục. 

  Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do Ban Quản lý khoa học, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo một số đơn vị chưa có sự quan tâm đúng mức và chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của hoạt động khoa học sinh viên. Trong nhiều trường hợp, việc đề xuất, tư vấn, xét duyệt các đề tài khoa học sinh viên vẫn chưa được nghiên cứu, xem xét một cách kỹ lưỡng. Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên chưa nhiều, nhiều đề tài cần điều tra, khảo sát hoặc thực nghiệm cần có kinh phí, sinh viên phải tự bỏ thêm kinh phí cá nhân để phục vụ. Một số giảng viên hướng dẫn có năng lực và kinh nghiệm hướng dẫn, nhưng do bận việc khác nên chưa dành nhiều thời gian giúp đỡ sinh viên nghiên cứu khoa học, triển khai đề tài. Bản thân một số sinh viên khi tham gia vào các nhóm nghiên cứu chưa thực sự đam mê và đầu tư thời gian, công sức cho hoạt động nghiên cứu;… Tình hình đó cho thấy, Học viện cần có những phương hướng, giải pháp thiết thực, quyết liệt hơn nữa để nâng cao chất  lượng hoạt động khoa học trong thời gian tới.

  2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất  lượng hoạt động khoa học sinh viên trong năm 2019 và những năm tiếp theo

  Để nâng cao chất  lượng cũng như phát triển mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 và những năm tiếp theo, cần thực hiện tốt những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sau:

  2.1. Phương hướng 

  Thứ nhất, hoạt động khoa học sinh viên của Học viện phải hướng đến hình thành và phát triển năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

  Thứ  hai, hoạt động khoa học sinh viên phải hướng đến giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn gắn với ngành nghề đào tạo và đời sống sinh viên trên cơ sở các tri thức và phương pháp nghiên cứu mà sinh viên đã được trang bị trong quá trình học tập tại Học viện, phù hợp với năng lực, điều kiện của sinh viên. 

  Thứ ba, sản phẩm nghiên cứu khoa học sinh viên phải được đưa vào khai  thác, sử dụng, hướng đến phục vụ sự phát  triển của Học viện và phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập, rèn luyện của sinh viên.

  Thứ tư, nghiên cứu khoa học sinh viên phải trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, huy động tối đa sinh viên Học viện tham gia hoạt động khoa học.

  Thứ năm, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.

  Thứ sáu, hoạt động khoa học  sinh viên góp phần khởi động phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, đóng góp vào sự phát triển khoa học xã hội của đất nước.

  2.2. Nhiệm vụ năm 2019   

  Một là, tổ chức 14 Hội thảo khoa học sinh viên (do các khoa chủ trì), nhiều hơn 13 hội thảo (1300%) so với năm 2018, các bài tham luận phải được duyệt

  trước khi đưa vào kỷ yếu;

  Hai là, thực hiện 35 đề tài khoa học sinh viên, tăng 9 đề tài (34,6%) so với năm 2018; 

  Ba là, tổ chức nghiệm thu và thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên theo đúng quy định, đảm bảo sự công bằng, công tâm, khách quan.

  Bốn là, tổ chức khen thưởng, kỷ luật sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học theo đúng quy định;

  Năm là, lựa chọn những đề tài khoa học sinh viên xuất sắc nhất để tham dự giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tham dự các giải thưởng khác dành cho sinh viên;

  Sáu là, thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành kinh phí hoạt động khoa học sinh viên năm 2019.

  Bảy là, triển khai xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học sinh viên năm 2020.

  2.3. Giải pháp    

  Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học sinh viên. Quá trình xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học sinh viên tập trung vào hai nội dung cơ bản là đề tài khoa học và hội thảo khoa học. Đối với các đề tài

  khoa học, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình: nhóm nghiên cứu đề xuất đề tài trên cơ sở định hướng và có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn - Hội đồng khoa học khoa góp ý, chỉnh sửa, thông qua trước khi gửi về Ban Quản lý khoa học - Ban Quản lý khoa học tiếp nhận, tổng hợp, chỉnh sửa kỹ thuật, tổ chức tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc - Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện xem xét, hoàn thiện Kế hoạch và trình Giám đốc Học viện phê duyệt. Đối với hội thảo khoa học, Hội đồng khoa học các khoa họp để thống nhất lựa chọn chủ đề hội thảo trước khi gửi về Ban Quản lý khoa học. Các khoa có thể phối hợp với một số đơn vị khác trong và ngoài Học viện để cùng tổ chức Hội thảo.

  Thứ hai, tăng kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. So với năm 2018 thì kinh phí hoạt động khoa học sinh viên năm 2019 tăng 335,89%, cao nhất từ trước đến nay. Để phát triển phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên một cách sâu, rộng thì trong những năm tiếp  theo cần phải duy  trì mức kinh phí như năm 2019, từng bước nâng kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên theo tinh thần của Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ.

  Thứ ba, Ban chủ nhiệm các khoa phải chú trọng hơn nữa đến hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Các khoa phải tổ chức tổng kết hoạt động khoa học sinh viên hàng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo; tổ chức tư vấn các đề tài khoa học sinh viên ở cấp khoa; lựa chọn những chủ đề nghiên cứu thiết thực, gắn với ngành nghề đào tạo và đời sống sinh viên; lựa chọn những sinh viên có năng lực nghiên cứu tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu và đặt bài tham luận cho các hội thảo; lựa chọn những giảng viên có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao tham gia hướng dẫn các đề tài khoa học sinh viên. 

  Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên. Để đảm bảo sự thống nhất, công bằng trong đánh giá, xếp loại đề tài, Hội đồng nghiệm thu phải đảm bảo các thành phần: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là thành viên Ban Giám đốc hoặc nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc (trừ một số chuyên ngành đặc thù); các thành viên còn lại là các nhà khoa học có năng lực, uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao trong và ngoài Học viện theo tỷ lệ phù hợp. Trước khi chấm điểm, Hội đồng phải tham khảo ý kiến nhận xét của giáo viên hướng dẫn và ý kiến của đại diện Ban Quản lý khoa học. Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại đề tài một cách chính xác, công tâm, khách quan là điều kiện rất quan trọng để Học viện làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (những đề tài khoa học sinh viên có số điểm cao nhất, không vi phạm những quy định trong hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ được lựa chọn để khen thưởng).

  Thứ năm, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Học viện trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.Đoàn Thanh niên Học viện cần phối hợp với Ban Quản lý khoa học và các khoa để thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học sinh viên; tổ chức các hoạt động, các lớp hướng dẫn, bồi dưỡng năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên; xây dựng và  tổ chức  triển khai các phong  trào hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; lập kênh truyền thông về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.

  Thứ sáu, thực hiện nghiêm  túc công  tác khen  thưởng, kỷ luật trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.Việc khen thưởng, kỷ luật sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và việc chấp hành các quy định trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Ban Quản lý khoa học đề xuất danh sách những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất để khen thưởng và danh sách những sinh viên vi phạm hợp đồng, vi phạm các quy định hiện hành trong nghiên cứu khoa học để trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

  Thứ bảy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học sinh viên. Học viện cần nhanh chóng sử dụng phần mềm chống sao chép trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Theo đó, mọi đề tài khoa học sinh viên trước khi nghiệm thu phải được kiểm tra qua phần mềm chống sao chép; chỉ tổ chức nghiệm thu cho những đề tài đạt yêu cầu theo quy định.

  Thứ tám, tăng cường truyền thông, khai thác, sử dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học sinh viên. Bên cạnh việc lưu trữ của Trung tâm Thông tin khoa học, các khoa cần hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên công bố kết quả nghiên cứu trên những phương tiện truyền thông phù hợp, đặc biệt là các phương tiện truyền thông do các khoa quản lý; xây dựng hệ thống dữ liệu, lưu trữ các sản phẩm nghiên cứu của sinh viên để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên khóa sau trong quá trình nghiên cứu.

  Thứ chín, huy động các nguồn lực xã hội để phục vụ hoạt động khoa học sinh viên.

  Hiện nay, kinh phí chi cho hoạt động khoa học sinh viên hoàn toàn dựa vào nguồn kinh phí của Học viện. Để phát triển mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên trong giai đoạn hiện nay, ngoài kinh phí Học viện cấp cần chú trọng khai thác các nguồn lực xã hội. Học viện cũng như các đơn vị cần chủ động tiếp cận các doanh nghiệp, cơ quan báo chí - truyền thông, phụ huynh,... để huy động tiền tài trợ và các nguồn lực vật chất khác phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.    

  Nhìn chung, năm 2018, hoạt động khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được những thành tựu quan trọng.  Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định cần phải sớm khắc phục. Việc  thực hiện tốt những phương hướng, giải pháp nêu trên sẽ góp phần khắc phục những hạn chế đó. 

  PGS,TS Nguyễn Đức Luận,

  Trưởng ban Quản lý khoa Học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  (Theo Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Số tháng 5/2019)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:85
  • Hôm nay: 7077
  • Tháng hiện tại: 121952
  • Tổng lượt truy cập: 2421316
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949