Hội nghị Thư ký khoa học năm 2019

  01/03/2019 06:12 PM


  Hoạt động khoa học cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường; chú trọng chất lượng và tính thiết thực; tăng cường xã hội hóa các công trình nghiên cứu… là những nội dung trọng tâm các đại biểu đã trao đổi tại Hội nghị Thư ký khoa học năm 2019 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào sáng 1.3.2019.

  Hội nghị Thư ký khoa học năm 2019 do PGS,TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo và thư ký khoa học các đơn vị trong Học viện.

  Hội nghị đã nghe PGS,TS Nguyễn Đức Luận, Trưởng ban Quản lý khoa học trình bày báo cáo tổng kết công tác khoa học năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 của Học viện. Theo báo cáo, năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc, chất lượng các hoạt động khoa học được đảm bảo, cụ thể: Học viện triển khai 4 đề tài khoa học cấp Nhà nước; 5 đề tài, dự án quốc tế; 1 chương trình hợp tác quốc tế; 6 đề tài cấp bộ; 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm; 111 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 26 đề tài sinh viên. Học viện đã tổ chức 45 hội thảo khoa học các cấp, trong đó có 3 hội thảo quốc tế, 1 hội thảo quốc gia, 2 hội thảo cấp bộ, 39 hội thảo cấp khoa và tương đương. Học viện xuất bản 27 cuốn sách (gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo); 309 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và 17 công trình công bố quốc tế. Công tác nghiệm thu các đề tài khoa học luôn đảm bảo sự thống nhất, tính khách quan, công bằng, khắc phục tối đa tình trạng nể nang, hình thức trong quá trình nhận xét, đánh giá, xếp loại đề tài… Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu lên những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và định hướng một số phương hướng, giải pháp hoạt động khoa học của Học viện trong năm 2019 và cho những năm tiếp theo.

  PGS,TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách khoa học chủ trì Hội nghị

  Trao đổi, góp ý tại Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo, thư ký các đơn vị nhất trí cao với bản báo cáo tổng kết, khẳng định hoạt động khoa học đã góp phần quan trọng tạo dựng uy tín, vị thế của Học viện với bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế. Có được kết quả nổi bật trên, theo các đại biểu đó là do hoạt động khoa học đã luôn được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; năng lực và ý thức trách nhiệm của các nhà khoa học ngày càng được nâng cao; công tác quản lý khoa học có nhiều đổi mới theo hướng kiến tạo, phục vụ; việc khen thưởng và kỷ luật trong hoạt động khoa học được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, khách quan tạo nên những hiệu ứng tích cực, kích thích đội ngũ cán bộ, giảng viên, người học chủ động và nhiệt tình tham gia các hoạt động khoa học. 

  TS Lưu Hồng Minh, Trưởng khoa Xã hội học trao đổi tại Hội nghị

  TS Vũ Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Xuất bản trao đổi tại Hội nghị

  Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khoa học trong năm 2019 cũng như những năm tiếp theo, các ý kiến cho rằng hoạt động khoa học cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; chú trọng chất lượng và tính thiết thực, đặc biệt là cần đẩy mạnh xã hội hóa tối đa các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn.

  Học viện cần tiếp tục phát huy vai trò Hội đồng khoa học và đào tạo của Học viện, vai trò của các nhóm chuyên gia tư vấn và nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai các hoạt động khoa học; thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy định, quy chế liên quan đến quản lý hoạt động khoa học cho phù hợp;  thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về nghiệm thu, đánh giá chất lượng đề tài khoa học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học, tăng cường các hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học.

  Tin, Ảnh: Trí Nhân

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:37
  • Hôm nay: 354
  • Tháng hiện tại: 72646
  • Tổng lượt truy cập: 400624
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949