Hội thảo khoa học về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học

  21/09/2018 16:28 PM


  “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội  khoa học” là chủ đề của Hội thảo do Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức chiều 21/9, tại Phòng Hội thảo tầng 8 - Nhà Hành chính Trung tâm Học viện.

  Hội thảo do PGS,TS Bùi Thị Kim Hậu, Phó trưởng phụ trách khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học chủ trì.

  Hội thảo đã thu hút được đông đảo các đại biểu, nhà khoa học, các học viên, sinh viên trong và ngoài Học viện dự và tham gia trao đổi, tham luận, góp ý trực tiếp vào các nội dung được xác định theo chủ đề của Hội thảo.

  Quang cảnh Hội thảo “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội  khoa học”

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Bùi Thị Kim Hậu, Phó trưởng Khoa phụ trách khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng và sử dụng sáng tạo phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học, đặc biệt là trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu đổi mới phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội  khoa học lại càng trở nên cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học, qua đó đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và những thay đổi nhanh chóng của tình hình quốc tế hiện nay.

  Để Hội thảo đạt được các mục tiêu đề ra, thành công tốt đẹp, PGS,TS Bùi Kim Hậu mong rằng bên cạnh những bài tham luận, Hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu, nhà khoa học, các thầy cô giáo, các em sinh viên đánh giá về thực trạng sử dụng, vận dụng các phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học và hiệu quả của nó hiện nay để có căn cứ khắc phục hạn chế và phát huy thành tựu trong nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học; chỉ rõ yêu cầu, những nguyên tắc cơ bản nào khi nghiên cứu, giảng dạy và học tập các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó đưa ra những đề xuất giải pháp về vận dụng sáng tạo và đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, học tập các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học đem lại hiệu quả cao.

  PGS,TS Bùi Thị Kim Hậu, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học chủ trì Hội thảo

  Hội thảo đã nhận được 13 bài tham luận cùng nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi trực tiếp của các đại biểu, nhà khoa học, các học viên, sinh viên trong và ngoài Học viện. Hội thảo đã tập trung đề cập đến hai nhóm vấn đề chính.

  Nhóm thứ nhất, là những vấn đề chung mang tính nguyên tắc và định hướng cho việc nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học như: Nguyên tắc cơ bản khi nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học; việc xác định khách thể, đối tượng nghiên cứu của môn học: “Các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội  khoa học” ...

  PGS, TS Đỗ Công Tuấn, Nguyên Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tham luận chủ đề "Một số phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy học phần tác phẩm tiêu biểu của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học"

     PGS, TS Nguyễn Sỹ Trung, Trường Đại học Giao thông vận tải tham luận chủ đề "Phương pháp trích dẫn tác phẩm kinh điển của C.Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học"

  Nhóm thứ hai, về phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy học phần Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong nhóm nhóm vấn đề này, các đại biểu, nhà khoa học đã  đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, đặc biệt đi sâu phân tích, làm rõ về phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy học phần Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học; phương pháp đọc, trích dẫn các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học; phương pháp tích cực trong giảng dạy các tác phẩm của C.Mác và P.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học; phương pháp tự học các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội  khoa học./.

  Tin, Ảnh: Trí Nhân


  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:59
  • Hôm nay: 569
  • Tháng hiện tại: 65319
  • Tổng lượt truy cập: 534287
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949