Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp tất yếu giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Lịch sử 82 năm từ khi thành lập và 67 năm liên tục ở vị trí cầm quyền và duy nhất cầm quyền, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định là “nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”[1].

Người dẫn thông qua công việc dẫn dắt, kết nối mà thể hiện tính chất, nhịp độ của cả chương trình. Người dẫn như dẫn đầu một đoàn người mà những người đi sau sẽ bước theo nhịp chân của người dẫn. Đó là sự gấp gáp, khẩn trương hay cùng lắng lại một chút để cùng suy ngẫm. Chỉ với việc nêu bật chi tiết và sử dụng ngôn từ, người dẫn thể hiện được sức nóng của thông tin...

Thực tế đòi hỏi các cơ quan báo chí – với vai trò như những doanh nghiệp, phải có tư duy chiến lược về vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu của mình, nếu muốn tồn tại và phát triển được trong môi trường báo chí ngày một cạnh tranh khốc liệt.

Sau hơn 25 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu ấy có những thành tựu về giáo dục, đào tạo và góp phần làm nên những thành tựu ấy cũng có phần không nhỏ của các lực lượng trong ngành giáo dục, đào tạo nói chung và của đội ngũ nhà giáo nói riêng. Đội ngũ nhà giáo tự hào về những đóng góp của mình vào những thành tựu chung của đất nước nhưng đội ngũ nhà giáo cũng đau lòng trước những hạn chế, yếu kém của đất nước và những hạn chế, yếu kém, bất cập trong giáo dục, đào tạo của nước nhà.

Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với viện Friedrich Ebert Stiftung (FES, Đức) tổ chức trong hai ngày 29, 30/11 tại Học viện. Tham dự có nhiều đại biểu quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, đại diện của một số cơ quan lãnh đạo, quản lý nhà nước liên quan, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí trong cả nước.

Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết hợp với Hội nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 11/10/2012 thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà báo, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan báo chí và đào tạo báo chí trong nước.

Trong các bài viết, bài nói chuyện của mình như: “Chống thói ba hoa”1, “Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng” ngày 9 tháng 6 năm 19492, “Cách viết”3, “Bài nói tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam” ngày 16 tháng 4 năm 19594, “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam”...

Truyền thông đại chúng và các chuyên ngành báo chí là một trong những nhóm ngành được đánh giá có chất lượng đào tạo hàng đầu, với những ưu điểm như: đảm bảo tính thực tế trong đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời có những bậc học với những kiến thức mang tính hệ thống và hàn lâm

Nghiên cứu khoa học

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:76
  • Hôm nay: 2593
  • Tháng hiện tại: 99201
  • Tổng lượt truy cập: 596826
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949