Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Học viện năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả trong công tác công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền".

Trong những năm qua, các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, của sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lý luận của V.I.Lênin để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có giá trị bền vững, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn.

Sáng 11/4, Ban Hợp tác quốc tế tổ chức Hội thảo "Xây dựng đề án hợp tác tăng cường năng lực với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc giai đoạn 2". Hội thảo nhằm thảo luận, thống nhất hướng tiếp cận triển khai đề án hợp tác giai đoạn 2 theo hướng "chuyên sâu, lan tỏa và bền vững".

Nếu coi thể chế phát triển là những quy tắc chính thức và không chính thức quy định sự vận hành của các yếu tố nhằm đạt được mục đích phát triển đất nước, thì thể chế chính trị giữ vai trò trung tâm, quyết định.

Chiều 31/3, Khoa Xuất Bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ hội và thách thức việc làm đối với sinh viên ngành xuất bản”.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học: “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay” trân trọng kính mời các nhà khoa học viết tham luận:

Sáng 27/3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý khoa học cho lãnh đạo, chuyên viên Ban Quản lý khoa học và thư ký khoa học, cán bộ phụ trách khoa học các đơn vị của Học viện. PGS.TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện đã dự và phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn.

Chiều 15/3, Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xuất bản điện tử - Nhu cầu thực tiễn và chương trình đào tạo”. Hội thảo do PGS,TS Hà Huy Phượng, Trưởng khoa Xuất bản và TS. Vũ Thùy Dương, Phó Trưởng khoa đồng chủ trì.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” cũng khẳng định quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta, cần được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả.

Sáng 6/3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi thông tin khoa học quốc tế với chủ đề “Tư tưởng của Hannah Arendt về lao động, việc làm và hành động”. Diễn giả của buổi thông tin khoa học là GS. Lisa Stenmark đến từ Đại học bang San Jose, Hoa Kỳ.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 1952
  • Tháng hiện tại: 114236
  • Tổng lượt truy cập: 869364
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949