Để làm tốt công tác tuyên truyền của Đảng trong bối cảnh mới, cần phải xem mạng xã hội như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ tiện dụng để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đến cơ cấu xã hội – giai cấp, trong đó có đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh mới, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sáng tạo và trao truyền tri thức, cũng chịu những tác động to lớn, đứng trước nhiều thách thức mới và bản thân cũng có những biến đổi mới. Do vậy, việc nghiên cứu đội ngũ trí thức ở Việt Nam để nhận diện những biến đổi ấy là việc làm bức thiết, nhất là đối với những người nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra đời và phát triển gắn liền với sự lớn mạnh của Học viện. Là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương giao. Trong các ngày 4-5 tháng 9/2020, Đảng bộ Học viện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu bài viết "Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao" của GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931, một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm sau, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

Chiều 9-9-2020, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020 với chủ đề “Nội dung, phương thức xây dựng Đảng về đạo đức”. Hội thảo diễn ra trong 2 phiên với gần 30 bài tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp của các đại biểu.

Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), sáng ngày 1/9/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “75 năm Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Là một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ là một văn bản pháp lý hiện đại, khai sinh một nước Việt Nam mới, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà còn khẳng định quyền con người - một giá trị phổ quát của nhân loại và quyền công dân đã, đang và sẽ được thực thi ở cả phương diện lý luận cũng như trong thực tiễn.

Lãnh tụ luôn có vai trò nổi bật, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, mang tính bước ngoặt của mọi cuộc cách mạng. Đó cũng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) thể hiện rõ nét trong việc “vạch đường đi từng phút từng giờ” (thơ Tố Hữu) cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc ở nước ta.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2020), sáng ngày 16/8/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”. Tại Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. Cổng Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh về tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đây là một điển hình về phát huy sức mạnh nội lực trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:89
  • Hôm nay: 168
  • Tháng hiện tại: 137381
  • Tổng lượt truy cập: 126041
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949