Đoàn đại biểu Học viện Báo chí và Tuyên truyền do PGS, TS. Mai Đức Ngọc – Phó giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tham dự Hội thảo Quốc tế với chủ đề: “Đào tạo báo chí và truyền thông Trung Quốc – ASEAN” lần thứ nhất tổ chức tại Đại học Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 05 đến ngày 07/7/ 2019.

Ngay từ khi báo chí ra đời, vấn đề tự do báo chí đã xuất hiện. Và trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận quyết liệt, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ, việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu.

Cụm từ "anh hùng bàn phím" đã trở nên quen thuộc với người dùng mạng, từ khi các trang mạng xã hội (MXH) ra đời và có tác động lớn vào cuộc sống.

Sáng 20/6/2019, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”.

Kinh tế và chính trị là hai lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, có tác động trực tiếp đến những hoạt động cơ bản của con người cũng như quá trình phát triển của loài người. Do đó, khi nghiên cứu về quá trình vận động, phát triển của xã hội loài người, V.I. Lê nin đã bàn đến các vấn đề kinh tế, chính trị và mối quan hệ của chúng. Việc nghiên cứu quan điểm của V.I. Lê nin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là một trong những cơ sở phương pháp luận quan trọng để xem xét việc giải quyết mối quan hệ này ở Việt Nam hiện nay.

Chiều 14/6/2019, Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Mô hình Chính phủ điện tử ở một số quốc gia trên thế giới”.

Không chỉ là một vị Đại tướng tài ba, lừng danh thế giới, ông còn là một nhà báo lớn của nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Ông là Nhà báo - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết báo, làm báo từ rất sớm trên con đường cách mạng của mình. Ông đã sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén, hiệu quả trong mỗi giai đoạn hoạt động cách mạng của mình. Ông sử dụng các bút danh như: Vân Đình, Hải Thanh, Hồng Nam, Chính Nghĩa... Trong bài viết này, tác giả đề cập đến Nhà báo - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở hai khía cạnh: Thứ nhất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm báo là để làm cách mạng và báo chí là vũ khí có sức công phá mạnh nhất của ông. Thứ hai, Võ Nguyên Giáp - người thầy, đồng nghiệp gần gũi của các thế hệ nhà báo Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu “Chuyển mạnh quá trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”, các trường đại học cần phải đổi mới thực sự nhanh chóng, trước hết là đổi mới hoạt động quản lí của nhà trường và đội ngũ giảng viên.

Sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, ở đó có công đóng góp không hề nhỏ của báo chí Việt Nam. Bởi, vâng theo Di chúc của Người: “Đoàn kết” – Mãi là đề tài thường trực của báo chí. “Đoàn kết” - Báo giới Việt Nam luôn trong một nhà!!

Tác giả bài viết đã nêu những luận điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tu dưỡng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; sự vận dụng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm này để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:64
  • Hôm nay: 2652
  • Tháng hiện tại: 145105
  • Tổng lượt truy cập: 1007377
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949