Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, sáng ngày 3/12020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngày 23/11/2020, Khoa Lịch sử Đảng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) vào việc xây dựng Văn hóa học đường ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay”.

Sáng 30/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì Hội thảo.

Báo chí cách mạng phải thực sự trở thành trung tâm tư tưởng của Đảng và nhân dân lao động. Nhưng muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, bản thân báo chí phải luôn coi tính đảng là một thuộc tính, một yêu cầu trong sự tồn tại, phát triển của báo chí cách mạng. Hơn trăm năm qua đi, cho đến hôm nay, những quan điểm này của V.I. Lê – nin vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự của nó, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta coi công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng là then chốt.

Khi nghiên cứu về báo chí truyền thông, tôi hiểu rằng “những lá thư thời chiến” là một loại hình truyền thông mà cha ông ta đã sử dụng để chuyển tải những thông điệp cuộc sống, tình yêu thương, ý chí và tình cảm của con người, giữa người ở chiến trường với gia đình bè bạn với quê hương đất nước...

Ngày 23/11/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn” tại Cần Thơ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ nhà giáo - nhân vật trung tâm của hệ thống giáo dục, lực lượng chủ đạo của sự nghiệp “Trồng người”, yếu tố quyết định chất lượng của hoạt động giáo dục.

Chiều 19/11/2020, tại Phòng Hội thảo tầng 2 - Hội trường C, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo thuộc đề tài cấp Bộ B20 - 20 do PGS,TS. Doãn Thị Chín, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Ngày 16/11/2020, tại Phòng B3.301, Khoa Triết học đã tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 với chủ đề “Sinh viên với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”. Hội thảo nhằm khơi dậy tình yêu khoa học, niềm đam mê nghiên cứu và khám phá những điều mới mẻ trong các lĩnh vực triết học của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung, sinh viên trong Khoa Triết học nói riêng.

Ngày 09/11/2020, Khoa Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Những yếu tố tác động đến ý thức học tập của sinh viên khoa Tuyên truyền hiện nay”. Hội thảo là diễn đàn khoa học để sinh viên được thể hiện chính kiến và rèn luyện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:260
  • Hôm nay: 6362
  • Tháng hiện tại: 124756
  • Tổng lượt truy cập: 612237
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949