Hội thảo “Nội dung, phương thức xây dựng Đảng về đạo đức”

  10/09/2020 16:45 PM


  Chiều 9-9-2020, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020 với chủ đề “Nội dung, phương thức xây dựng Đảng về đạo đức”. Hội thảo diễn ra trong 2 phiên với gần 30 bài tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp của các đại biểu.

  PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS. Trần Thị Hương - Phó Trưởng khoa điều hành Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo.

  Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đến từ Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HVCTQGHCM); Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC&TT). Hội thảo còn có sự tham dự của đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Khoa Xây dựng Đảng. 

  Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Trần Thị Hương cho biết, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề mới và khó, được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Cho đến nay hệ thống tài liệu nghiên cứu còn mỏng, nội hàm, khái niệm chưa được tường minh, chưa có sự thống nhất. Do đó, nội dung, phương thức xây dựng Đảng về đạo đức là một vấn đề cấp thiết đặt ra cần thảo luận, trao đổi làm sáng tỏ tại Hội thảo.

  Các bài tham luận của các nhà khoa học trong kỷ yếu Hội thảo đã tập trung vào sáu vấn đề chủ yếu. 

  Một là, xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; sự phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng về đạo đức qua các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa. 

  Hai là, khái niệm, chủ thể, đối tượng, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh về đạo đức; mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

  Ba là, bàn về nội dung xây dựng Đảng về đạo đức: đối với Đảng; đối với tổ chức đảng, cấp ủy đảng các cấp; đối với cán bộ, đảng viên của Đảng; đối với tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang (công an, quân đội); đối với cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang (công an, quân đội).

  Bốn là, bàn về phương thức xây dựng về đạo đức: phương thức xây dựng tổ chức Đảng về đạo đức; phương thức xây dựng đạo đức đối với cán bộ, đảng viên của Đảng; phương thức xây dựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang (công an, quân đội). 

  Năm là, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí trong cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 

  Sáu là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong xây dựng Đảng về đạo đức; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng về đạo đức.

  Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung thảo luận, tranh luận làm rõ vấn đề nội dung: xây dựng Đảng về đạo đức là gì? Phương thức xây dựng Đảng về đạo đức như thế nào? Bằng cách nào?...

  Quang cảnh Hội thảo “Nội dung, phương thức xây dựng Đảng về đạo đức”

  PGS.TS.GVCC. Nguyễn Văn Giang – Viện Xây dựng Đảng, HVCTQGHCM trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

  PGS.TS.GVCC. Nguyễn Vũ Tiến – Nguyên Phó Giám đốc HVBC&TT trao đổi, thảo luận  tại Hội thảo

  PGS.TS. Đỗ Ngọc Ninh - Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng HVCTQGHCM trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

  PGS.TS. Ngô Huy Tiếp – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, HVCTQGHCM trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.

  PGS.TS.GVCC. Trương Ngọc Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trường, nguyên Giám đốc HVBC&TT trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

  PGS.TS. Lê Duy Chương – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

  PGS.TS. Trần Thị Anh Đào - Nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng, HV BC&TT trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.

  Tổng kết Hội thảo, TS. Trần Thị Hương - Phó Trưởng khoa điều hành khoa Xây dựng Đảng trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành và các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đã gửi bài tham luận, trực tiếp dự Hội thảo và có những ý kiến trao đổi tâm huyết, học thuật cao, làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng về đạo đức.

  TS. Trần Thị Hương khẳng định “Hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, làm rõ nội dung, phương thức xây dựng Đảng về đạo đức; là cơ hội quý báu để giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lắng nghe, tiếp thu, nắm vững và vận dụng vào trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu, làm giàu thêm vốn kiến thức lý luận phong phú của bản thân.”

  Tin, ảnh: Kỳ Anh – Yên Vân

  (Khoa Xây dựng Đảng)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:76
  • Hôm nay: 3492
  • Tháng hiện tại: 132380
  • Tổng lượt truy cập: 3171767
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949