Sáng 11/9/2019, tại phòng họp C - Nhà Hành chính Trung tâm Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Xã hội học và Phát triển phối hợp với các khoa: Tuyên truyền, Chính trị học tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Truyền thông trong phát triển cộng đồng”.

Từ khi quan niệm của một số nước phương Tây cho rằng trong đời sống xã hội, báo chí có vai trò như “quyền lực thứ tư” (sau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp) được du nhập, một số người làm báo ở Việt Nam đã nhầm tưởng, tự thấy đã có trong tay một “quyền lực” ghê gớm, và lạm dụng “quyền lực” này để rồi bị tha hóa, biến chất khi chạy theo mục đích “phi báo chí”, xa rời nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội - nghề nghiệp.

Sáng. Hà Nội mát trời, may mắn tôi được nhân viên Bưu điện chuyển tới tập sách của cụ Trần Bá Lạn gửi tặng (cụ là thầy đầu tiên dạy tôi làm báo tại Trường đại học Tuyên giáo từ cuối những năm 60 sang đầu 70 của thế kỷ trước, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Dựa trên nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước, tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn giúp làm rõ những thảo luận cơ bản xung quanh cách định nghĩa và ứng dụng công cụ tuyên truyền vận động chính sách hiệu quả trong thực tiễn. Đặc biệt, tác giả xây dựng cuốn cẩm nang theo hướng hỗ trợ thực hành. Các chương phần được kết cấu theo trình tự các bước cần thiết để lập kế hoạch một chiến lược tuyên truyền vận động, từ xác định vấn đề xã hội cần tuyên truyền vận động, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch cho đến các hoạt động đánh giá và giám sát trong tuyên truyền vận động.

Báo chí là phương tiện truyền tải thông tin vô cùng hiệu quả, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với bất cứ ai. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thông tin luôn luôn thay đổi, việc tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí ngày càng được quan tâm và đang từng bước có những thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Đúng ngày trời long đất lở của 74 năm về trước - ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám đã đi vào lịch sử và huyền thoại Việt Nam. “Mười chín Tháng Tám ánh sáng tự do đưa tới/ Cờ bay muôn nơi trong ánh sao vàng/ Mười chín Tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa/ Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam”.

Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho những vấn đề nêu trên, các giảng viên của Khoa Phát thanh - Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và nhà báo có kinh nghiệm đã nỗ lực nghiên cứu để xuất bản cuốn sách: Báo chí và truyền thông đa phương tiện.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cách đây 74 năm - ngày 19-8-1945 nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội... Đó là thắng lợi của đường lối đoàn kết toàn dân, sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Đó là sự tài tình, sáng tạo của Đảng trong việc tạo thời cơ, khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước”[1].

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Thưa các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:64
  • Hôm nay: 3471
  • Tháng hiện tại: 82814
  • Tổng lượt truy cập: 837942
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949