Công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng, xuyên suốt các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn phong phú, sinh động của công tác dân vận 90 năm qua (15-10-1930 - 15-10-2020) là minh chứng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Trong quá trình xây dựng xã hội học tập, việc học tập suốt đời là cơ sở để tạo nên một xã hội phát triển bền vững. Cùng với các quốc gia có chương trình xây dựng xã hội học tập, Việt Nam cũng coi việc xây dựng những công dân học tập (Learning Citizen) như một trọng tâm trong toàn bộ công việc phát triển việc học tập suốt đời.

Trong những năm gần đây, việc gia tăng các sự việc liên quan đến đạo đức công vụ “gây bão truyền thông” đã buộc các cơ quan, tổ chức phải quan tâm đến vấn đề quản trị truyền thông. Một trong những yêu cầu được đặt ra là truyền thông phải góp phần tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nhưng đồng thời cũng phải gìn giữ hình ảnh cho các cơ quan, tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là một nữ chiến sỹ cộng sản tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ, Bí thư Thành uỷ Sài Gòn - Chợ Lớn. Đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một trong những đóng góp của đồng chí là thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ mau tới thành công, thông qua việc vận động phụ nữ tham gia và trực tiếp lãnh đạo, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra cơ hội cũng như thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết phân tích một số vấn đề quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc CMCN 4.0.

Để làm tốt công tác tuyên truyền của Đảng trong bối cảnh mới, cần phải xem mạng xã hội như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ tiện dụng để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đến cơ cấu xã hội – giai cấp, trong đó có đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh mới, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sáng tạo và trao truyền tri thức, cũng chịu những tác động to lớn, đứng trước nhiều thách thức mới và bản thân cũng có những biến đổi mới. Do vậy, việc nghiên cứu đội ngũ trí thức ở Việt Nam để nhận diện những biến đổi ấy là việc làm bức thiết, nhất là đối với những người nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra đời và phát triển gắn liền với sự lớn mạnh của Học viện. Là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương giao. Trong các ngày 4-5 tháng 9/2020, Đảng bộ Học viện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu bài viết "Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao" của GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931, một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm sau, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

Chiều 9-9-2020, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020 với chủ đề “Nội dung, phương thức xây dựng Đảng về đạo đức”. Hội thảo diễn ra trong 2 phiên với gần 30 bài tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp của các đại biểu.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:112
  • Hôm nay: 7022
  • Tháng hiện tại: 128724
  • Tổng lượt truy cập: 3168111
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949