Tìm kiếm, đề xuất mô hình truyền thông phát triển phù hợp mỗi thời kỳ, khu vực là rất quan trọng. Trên cơ sở nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, qua khảo sát thực tế, tác giả đề xuất mô hình truyền thông phát triển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng" sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2018. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Báo Đại biểu nhân dân phối hợp tổ chức.

Trong thời kỳ đổi mới, cải cách, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, tầm quan trọng của việc giải quyết tốt mối quan hệ này. Nhờ đó, hai nước đã giải quyết thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội ở mỗi nước, bảo đảm đúng định hướng chủ nghĩa xã hội.

“Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội  khoa học” là chủ đề của Hội thảo do Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức chiều 21/9, tại Phòng Hội thảo tầng 8 - Nhà Hành chính Trung tâm Học viện.

Sự phát triển của công nghệ số đang tạo nên nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực truyền thông số. Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động như thế nào tới công tác đào tạo báo chí? Đây là bài toán cần lời giải.

Lề lối, phong cách làm việc là một bộ phận cơ bản cấu thành nhân cách con người, là một trong những thành tố quan trọng phản ánh chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, xây dựng lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý là một yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng" trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học viết tham luận cho Hội thảo. Thời hạn nhận bài đến hết ngày 25/9/2018. Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/11/2018 với sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và Hàn Quốc. 

Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.

Đồng chí Tôn Đức Thắng thuộc thế hệ những chiến sĩ cộng sản tiền bối, tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng (20-08-1888 - 20-08-2018) là dịp chúng ta ôn lại thân thế và sự nghiệp, cũng như những cống hiến to lớn của đồng chí cho cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục tấm gương sáng ngời về “đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”(1) cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trường Đại học Báo chí Lille, một trường đại học chuyên ngành rất có uy tín không chỉ ở nước Pháp với bề dày ngót 1 thế kỷ đào tạo, bồi dưỡng tất cả loại hình báo chí không chỉ ở nước sở tại, mà còn giúp đỡ, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhà báo ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 203
  • Tháng hiện tại: 23326
  • Tổng lượt truy cập: 31594
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949