2 cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia chương trình đối thoại trực tuyến "Tôi và Đảng của tôi"

  07/07/2021 10:15 AM


  Chương trình đối thoại trực tuyến "Tôi và Đảng của tôi" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức ngày 06/7/2021. Trong số 3 đảng viên trẻ ưu tú đại diện của Việt Nam được lựa chọn trình bày tham luận, có 2 đảng viên là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đó là: Đồng chí Nguyễn Bá Thắng, cựu sinh viên Lớp Chính trị học - Công tác tư tưởng K25, học viên cao học khóa 15 của Khoa Tuyên truyền, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn 1, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Đào Anh Tuấn, cựu sinh viên Lớp Xây dựng Đảng khóa 25 của Học viện, hiện là Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Ngày 06/7/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến “Tôi và Đảng của tôi” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921 - 01/7/2021).

  Các đại biểu chính thức của mỗi nước tham gia chương trình đối thoại là các Đảng viên trẻ, chuyên gia trẻ là thanh niên ưu tú trong các lĩnh vực. Nội dung thảo luận tại chương trình tập trung vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với công tác thanh niên, một số chủ đề chính được trao đổi gồm: Công tác triển khai các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng; Công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

  Tại chương trình, đoàn thanh niên hai nước đã chia sẻ về các chính sách đối với thanh niên của hai Đảng, hai Nhà nước; trình bày về các cơ chế hiện có trong công tác thanh niên tại Việt Nam và Trung Quốc.  Bên cạnh đó, nội dung tham luận của các đại biểu trong chương trình đối thoại còn đề cập tới công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, công tác tuyên truyền giáo dục, phong trào thanh niên tình nguyện; Đảng viên trẻ tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phong trào hành động cách mạng trong sinh viên, các nội dung hoạt động hợp tác thanh thiếu nhi hai nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Đại biểu tham gia chương trình đối thoại trực tuyến "Tôi và Đảng của tôi"

  Hai cựu sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đồng chí Nguyễn Bá Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn 1, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, cựu sinh viên Lớp Chính trị học - Công tác tư tưởng K25, học viên cao học khóa 15 của Khoa Tuyên truyền và đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cựu sinh viên Lớp Xây dựng Đảng khóa 25 đã vinh dự được lựa chọn phát biểu tham luận tại chương trình đối thoại.

  Đồng chí Nguyễn Bá Thắng, Bí thư Chi đoàn 1, Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cựu sinh viên Lớp Chính trị học - Công tác tư tưởng K25, học viên cao học khóa 15 của Khoa Tuyên truyền trình bày tham luận tại chương trình đối thoại

  Trình bày tham luận về “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương Đảng” tại chương trình đối thoại, đồng chí Nguyễn Bá Thắng đã tập trung làm rõ những đặc thù, thuận lợi và khó khăn của tổ chức đoàn trong các cơ quan Đảng Trung ương; giới thiệu một số kết quả, cách làm trong củng cố, nâng cao chất lượng các chi đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, công tác phát triển đảng trong đoàn viên; đoàn viên tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị tại Ban Tổ chức Trung ương.

  Theo đồng chí Thắng, để nâng cao tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng thì cần nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng chi đoàn mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; nội dung hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên vừa tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

  Đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cựu sinh viên Lớp Xây dựng Đảng khóa 25 Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày tham luận tại chương trình đối thoại.

  Trong bài tham luận “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên của Đảng hiện nay”, đồng chí Đào Anh Tuấn khẳng định sự cần thiết phải tăng cường, đổi mới nâng cao hiệu quả của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là trách nhiệm chung của các toàn hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Đoàn Thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể về công tác giáo dục lý tưởng các mạng cho thanh niên. Đồng thời, đồng chí cũng đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó, có giải pháp xây dựng diễn đàn thanh niên trên không gian mạng, gắn liền với vai trò quản lý của Nhà nước và các cơ quan, đơn vị truyền thông hiện nay; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trên không gian mạng...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:70
  • Hôm nay: 1213
  • Tháng hiện tại: 179464
  • Tổng lượt truy cập: 188186
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949