Lễ kết nạp đảng viên của sinh viên Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu

Chiều ngày 17/06/2024, Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh viên lớp Chuyên ngành 2021 – Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu. Đây là sinh viên đầu tiên của Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và ...

  • Năm phát hành
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:0
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1