Thứ Ba,19/09/2017

Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là con đường kết hợp, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, ...

Báo chí phải tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo

Sự trưởng thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Đảng; sự quản lý của Nhà nước; sự đồng hành, tin tưởng của Nhân dân. Đó là nguồn động viên vô cùng to lớn để báo chí phát huy tốt nhất vai trò, chức năng nhiệm vụ cách mạng của mình ...

Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022

Tạp chí Tài chính là cơ quan thông tin tuyên truyền, nghiên cứu lý luận nghiệp vụ của Bộ Tài chính với bề dày thương hiệu gần 60 năm phát triển, là tạp chí khoa học uy tín về lĩnh vực kinh tế - tài chính. Năm 2022, Tạp chí Tài chính tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:-10
  • Hôm nay: 8
  • Tháng hiện tại: 41
  • Tổng lượt truy cập: 1