Thứ bảy 22/09/2018 16:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

Thứ hai 17/04/2017 15:32

NHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

Khoa Xây dựng Đảng được thành lập từ năm 1975, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động bạng Ba (2005) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2015) vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Khoa Xây dựng Đảng còn được tặng nhiều bằng khen và giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Khoa Xây dựng Đảng là một trong những khoa lý luận chính trị trọng điểm của Học viện, đã tham gia đào tạo hàng chục nghìn giảng viên lý luận và cán bộ trong hệ thống chính trị trên khắp cả nước có trình độ cử nhân và sau đại học. 

 Chất lượng đầu vào: Điểm trúng tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước trong những năm qua luôn nằm trong top đầu của khối Lý luận chính trị.

  Đội ngũ cán bộ, giảng viên: hiện nay, 100% đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa đều có trình độ sau Đại học được đào tạo bài bản tại các trường đại học có uy tín ở cả trong và ngoài nước. Đồng thời, Khoa còn xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên gần 100 giảng viên có trình độ GS, PGS, TS có uy tín bên ngoài Học viện tham gia vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 Khoa Xây dựng Đảng có quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học với nhiều cơ sở đào tạo như: các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố; có quan hệ mật thiết với cơ quan đảng, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và hầu hết các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã trong cả nước.

 Môi trường học tập và rèn luyện: Sinh viên, học viên trong quá trình học tập sẽ được hướng dẫn, trao đổi, tiếp cận với nhiều vấn đề, lĩnh vực khác nhau liên quan đến chuyên ngành được đào tạo, được rèn luyện và phát triển các kỹ năng. Đồng thời, có cơ hội chứng tỏ bản thân, phát huy tối đa năng lực sáng tạo trong cả học tập và các hoạt động.

 Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo đại học được xây dựng theo hướng tích hợp 5 năm chương trình đào tạo: Giảng viên XDĐ&CQNN; Công tác tổ chức; Công tác Kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận; Công tác văn phòng. Ngoài ra, Khoa Xây dựng Đảng còn tham gia đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị.

 Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội công tác ở các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp; tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị,…trong cả nước.
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Hiện nay, khoa có 13 cán bộ, giảng viên, 100% đều có trình độ Thạc sĩ trở lên. Trong đó có 02 PGS, TS (trong đó 01 PGS, TS là GVCC); 02 TS - GVCC; 03 TS; 06 ThS (trong đó có 03 giảng viên đang học NCS, chuẩn bị bảo vệ Luận án TS).

Ban Chủ nhiệm Khoa gồm: Trưởng khoa: GVCC, PGS, TS. Trần Thị Anh Đào; 2 Phó Trưởng khoa: PGS, TS. Lưu Ngọc Tố Tâm, TS. Trần Thị Hương.

Khoa có 2 tổ chuyên môn: Tổ bộ môn Lý luận và nghiệp vụ xây dựng Đảng; Tổ bộ môn Lý luận và nghiệp vụ xây dựng chính quyền nhà nước.

Khoa còn có một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và cộng tác viên với gần 100 giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp nhiều kinh nghiệm, hiện đang công tác tại các học viện, trường đại học, các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Khoa Xây dựng Đảng chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo, quản lý của Học viện

 - nguyên là cán bộ, giảng viên của Khoa đầu xuân 2015

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đào tạo Đại Học

    Hiện nay, Khoa Xây dựng Đảng đào tạo 3 hệ ở bậc đại học:

     (1) Hệ chính quy tập trung

     (2) Hệ chính quy văn bằng hai

     (3) Hệ vừa làm vừa học văn bằng hai

Ở bậc đại học, chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tích hợp với 05 chuyên ngành (Chuyên ngành: Giảng viên XDĐ&CQNN; Công tác tổ chức; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận; Công tác văn phòng). 

Người học có thể lựa chọn 1 trong 5 chuyên ngành để theo học sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành và ngành.

2. Đào tạo sau Đại học

a. Chương trình đào tạo Thạc sĩ

    Hiện nay, chương trình đào tạo Thạc sĩ gồm có 2 hệ:

       (1) Hệ chính quy tập trung;

       (2) Hệ chính quy không tập trung.

          Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nghiên cứu, giảng dạy, lãnh đạo, quản lý hoặc tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

b. Chương trình đào tạo Tiến sĩ

          Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nhằm mục tiêu đào tạo những nhà khoa học có năng lực tư duy, sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học - thực tiễn; có năng lực giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và có thể hội nhập quốc tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có trình độ cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết thực tiễn và có khả năng lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Trong 05 năm qua, Khoa đã chủ trì và tham gia 07 đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước; 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm; Chủ biên và đồng chủ biên hơn 40 cuốn sách, trong đó có 12 cuốn sách chuyên khảo, 07 cuốn sách giáo trình, 14 cuốn giáo trình nội bộ và tập đề cương bài giảng chuyên ngành; đăng gần 100 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, viết 150 bài tham luận hội thảo khoa học, tổ chức 10 hội thảo khoa học cấp khoa. Nhiều cuốn sách của Khoa được Nhà xuất bản phát hành với số lượng lớn hoặc tái bản nhiều lần đế đáp ứng nhu cầu của các địa phương, bộ, ngành (Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng, Xây dựng Đảng về tổ chức, Công tác dân vận của Đảng, Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng, Xây dựng Đảng - những bài chính luận...).

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 Sinh viên Khoa Xây dựng Đảng là những sinh viên luôn năng động, sáng tạo, tự tin và ham học hỏi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, các bạn sinh viên đã chủ động tích luỹ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ thầy cô, bạn bè và từ các chuyên gia, những người thực hành nghề trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, làm công tác tham mưu về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Do vậy, sinh viên của Khoa ra trường có tỷ lệ việc làm cao. Hiện rất nhiều cựu sinh viên của Khoa đang đảm trách những vị trí quan trọng ở nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước.

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN

- Năm 2010, tổ chức thành công cuộc thi “Ký ức thời gian” nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành và giao lưu, học hỏi giữa các chi đoàn trong Liên chi.

- Năm 2011, Giải Nhất phần thi “Kiến thức và đi xe đạp chậm” trong cuộc thi Gala các Câu lạc bộ toàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giải Nhất, Nhì, Ba bộ môn cầu lông ở các lĩnh vực đôi nam, đôi nam nữ, đơn nam trong Giải thể thao toàn Học viện, giải khuyến khích Hội trại 26/3.

- Năm 2012, Câu lạc bộ “Những nhà lãnh đạo, quản lý tương lai” (được đổi tên từ Câu lạc bộ “Xây dựng Đảng”) đi vào hoạt động, tạo ra sân chơi bổ ích, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, đoàn viên.

- Năm 2013, vô địch Cúp bóng đá toàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Năm 2014, Giải Nhì Hội trại từ Điện Biên tới biển đảo quê hương trong Hội trại giao lưu 3 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Năm 2015, tổ chức thành công đêm Nhạc hội Bừng sáng chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Xây dựng Đảng (1975-2015) với sự góp mặt của hai ca sĩ nổi tiếng JUSTATEE, JGKID thu hút hàng ngàn sinh viên trong Học viện tham gia.

-  Năm 2016, 2017 Câu lạc bộ “Những nhà lãnh đạo, quản lý tương lai” đã tổ chức nhiều cuộc thi, hoạt động ngoại khóa, các chương trình giao lưu, tọa đàm,… thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, đoàn viên.

-  Vô địch giải bóng đá Nữ toàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền AJC CUP 2015, 2017 và giải Nhì năm 2016 v.v..NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU


CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN VỀ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG


Nông Đức Đoan - Phó Chủ nhiệm CLB “Những nhà lãnh đạo và quản lý tương lai” – Sinh viên lớp XDĐ&CQNN K34

“Khoa XDĐ được biết đến là một khoa trọng điểm thuộc khối lý luận của học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các thầy cô giáo trong khoa giảng dạy tâm huyết, quan tâm giúp đỡ sinh viên. Khoa luôn tạo điều kiện cho sinh viên được học hỏi, giúp cho sinh viên chiếm lĩnh tri thức, tạo sân chơi cho sinh viên như CLB Những nhà lãnh đạo và quản lý tương lai... Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành XDĐ và CQNN có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm như: Công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố,....”“Khoa XDĐ là một trong những khoa trọng điểm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, có lòng nhiệt huyết yêu nghề. Sinh viên trong khoa XDĐ luôn được đánh giá là những sinh viên tích cực, chủ động với ý thức trách nhiệm cao, là những người có ý chí cầu tiến, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Là môi trường học tập lí tưởng để rèn luyện cả về kiến thức chuyên ngành lẫn phẩm chất và kỹ năng sống cho sinh viên. Em cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được trở thành 1 sinh viên khoa XDĐ.” Trần Hương Giang – UV BCH, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Học viện– Sinh viên lớp XDĐ&CQNN K36 đã chia sẻ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Xây dựng Đảng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Địa chỉ: Tầng 7 Nhà Hành chính

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.38.342.946

TƯ VẤN TUYỂN SINH

+ Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo, điện thoại: (024) 66506938

+ ThS. Phùng Văn Hải – Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, cán bộ phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh của Khoa, điện thoại: 0974 125 120

+ Để biết thêm thông tin tuyển sinh đại học năm 2018 xem trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

http://ajc.edu.vn/Tuyen-sinh-2018/Hoc-vien-Bao-chi-va-Tuyen-truyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2018/33814.ajc

Địa chỉ fanpage: https://goo.gl/bsTzGc

Học viện Báo chí & Tuyên truyền