Thứ tư 19/09/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông cáo báo chí Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 và công bố Quyết định, trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai 10/09/2018 15:30

Hà Nội – Ngày 10/9/2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019, công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho nhà trường.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 

và công bố Quyết định, trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hà Nội – Ngày 10/9/2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019, công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho nhà trường.

Trong năm học 2017-2018, Học viện đã tiến hành đổi mới chương trình,hoàn thành việc chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ đối với hệ đào tạo đại học và sau đại học,chú trọng xây dựng Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông; tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi sinh viên... Nhà trường đã mở thêm các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học viện đã triển khai thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn của Bộ giáo dục đào tạo gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức thẩm định kết quả đánh giá ngoài, thông qua và kết luận Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt 50/61 tiêu chí, đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Theo kết quả kiểm định khóa mới ra trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt trên 80%, nhiều chuyên ngành có tỷ lệ 100%. Năm học 2018 - 2019, Học viện đã tiếp nhận thêm hơn 2000 tân sinh viên đại học chính qui tập trung.

Trong năm học mới,Học viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện những giải pháp đột phá, đổi mới các chương trình đào tạo đại học và sau đại học, chương trình liên kết quốc tế theo hướng hiện đại, thực tiễn, bám sát yêu cầu mục tiêu đào tạo; hoàn thiện phương thức đào tạo tín chỉ, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng, nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, làm việc trong môi trường biến đổi và hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Lễ khai giảng năm học mới là dịp để lãnh đạo và cán bộ, học viên, sinh viên toàn Học viện đánh giá, phân tích sâu sắc những thành tựu, hạn chế của năm học đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học mới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

PGS, TS. Trần Thanh Giang, Chánh văn phòng – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Email: tranthanhgiang@ajc.edu.vn    ĐT: 0984.927.397


Học viện Báo chí & Tuyên truyền