Chủ nhật 24/06/2018 04:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

PGS, TS Trương Ngọc Nam tham dự Hội thảo “Cải cách của các nước Xã hội Chủ nghĩa và Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác” tại Trung Quốc

Thứ tư 10/05/2017 13:56

Trong hai ngày 22 và ngày 23 tháng 4, PGS, TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và GS, TS Dương Xuân Ngọc, giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Cải cách của các nước Xã hội Chủ nghĩa và Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác” diễn tại trường Đại học Hạ Môn, Trung Quốc.

Hội thảo khoa hoc quốc tế “Cải cách của các nước Xã hội Chủ nghĩa và Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác” do Ban nghiên cứu phong trào Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế thuộc Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Học viện Khoa học và xã hội Trung Quốc; Học viện Chủ nghĩa Mác, Trung tâm nghiên cứu đặc sắc Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc, Viện nghiên cứu phát triển Trung Quốc và Chủ nghĩa Mác, Đại học Hạ Môn; Tòa soạn tạp chí “Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác”;  Trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội tỉnh Phúc Kiến phối hợp đồng tổ chức.

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ các quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Lào. Đây là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về công cuộc cải cách Xã hội Chủ nghĩa và Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở quốc gia mình. 

PGS, TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo "Cải cách của các nước Xã hội Chủ nghĩa và Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác"

Trong 2 ngày với 6 phiên làm việc, Hội thảo đã nghe 17 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu, nhà khoa học tham dự, trong đó các tham luận và ý kiến của Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề: cục diện mới và hình thái mới phát triển Chủ nghĩa xã hội trên thế giới thế kỷ 21; lý luận và thực tiễn của dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác; thành tựu, kinh nghiệm, vấn đề và đối sách của việc cải cách Chủ nghĩa xã hội quốc gia; sự phát triển mới đặc sắc Chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc …Đây là những vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với các nước Xã hội Chủ nghĩa.

Ở phiên thứ hai của Hội thảo, PGS, TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có bài tham luận về “Thành tựu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra”. Tham luận nêu rõ những thành tựu và những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới, qua đó một lần nữa khẳng định, đây là những thành tựu có được từ sự kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Tham luận đã khẳng định cốt lõi vấn đề là phải xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị làm cơ sở đưa đến thành tựu đổi mới toàn diện đất nước; thành tựu của sự nghiệp đổi mới cũng chính là cơ sở, nền tảng để Việt Nam thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong giai đọan tiếp theo.  

Sau 2 ngày làm việc sôi nổi và liên tục, Hội thảo “Cải cách của các nước Xã hội Chủ nghĩa và Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác” đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền