Thứ sáu 27/04/2018 07:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 2 năm học 2016 - 2017

Thứ hai 15/05/2017 08:57

Sáng ngày 13/05, tại hội trường D tầng 10 nhà A1 đã diễn ra Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 2 cho 161 quần chúng ưu tú từ các chi bộ và được Đảng ủy xét duyệt.


Lễ chào cờ trang nghiêm của các đại biểu và gần 200 Đoàn viên tham gia

Tới dự buổi khai giảng có TS Lưu Hồng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, báo cáo viên của lớp học và gần 200 đoàn viên ưu tú của Học viện.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS Lưu Hồng Minh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện đã nhấn mạnh mục đích của lớp”Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 2 là giúp cho các Đoàn viên có được hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Qua đó, các Đoàn viên có lập trường chính trị vững vàng, lý tưởng đạo đức cách mạng, xây dựng kế hoạch phấn đấu và rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Đồng chí Vũ Quốc Cường, Chánh Văn phòng Đảng ủy đọc các quyết định tổ chức lớp học

Lễ khai giảng đã thông qua những quyết định về việc tổ chức lớp học, trong đó Ban chấp hành Đảng bộ Học viện quyết định thành lập Ban tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 2 năm học 2016-2017.  Ban tổ chức lớp học gồm các đồng chí: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng ban; PGS.TS Phạm Huy Kỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Giám đốc Học viện, Phó ban; TS Lưu Hồng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Uỷ viên; đồng chí Vũ Quốc Cường, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể, Uỷ viên Thường trực; đồng chí Vũ Văn Kiều, chuyên viên Văn phòng Đảng - đoàn thể, Uỷ viên; đồng chí Thái Hồng Đức, chuyên viên Văn phòng Đảng - đoàn thể, Uỷ viên và đồng chí Phạm Ngọc Thúy Hằng, chuyên viên Văn phòng Đảng - đoàn thể, Uỷ viên.

TS Lưu Hồng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện phát biểu khai mạc lớp học

Lớp học “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 2 gồm 2 lớp: lớp thứ nhất diễn ra trong 3 ngày 13,14,15 tháng 5 và lớp thứ 2 từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 với 4 bài giảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm việc theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam do PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo, PGS, TS Phạm Xuân Mỹ và TS Nguyễn Thị Ngọc Loan trực tiếp giảng dạy./.

Nguyễn Linh - Nguyễn Duyên

Học viện Báo chí & Tuyên truyền