Thứ ba 19/06/2018 00:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị sơ kết 2 năm về Thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng văn minh, văn hóa công sở

Thứ sáu 06/01/2017 11:14

Chiều 5/1/2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền  tổ chức Hội nghị sơ kết về Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng văn minh, văn hóa công sở.

Hội nghị do PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc.


Quang cảnh Hội nghị sơ kết 2 năm về Thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng văn minh, văn hóa công sở

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng văn minh, văn hóa công sở; đồng thời mong rằng Hội nghị sẽ nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu để công tác Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng văn minh, văn hóa công sở tại Học viện trong thời gian tới thiết thực và có hiệu quả cao hơn nữa.

PGS,TS Trương Ngọc Nam và PGS,TS Phạm Huy Kỳ chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo sơ kết 2 năm (2015-2016) thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng (THTKCLP và PCTN); PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo sơ kết 2 năm (2015-2016) về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và thực hiện nền nếp công tác văn minh, văn hóa công sở.

Theo đó, công tác THTKCLP và PCTN của Học viện trong thời gian qua được triển khai tốt, các văn bản về quản lý tài chính, tài sản đã được xây dựng hoàn chỉnh, kinh phí được sử dụng hiệu quả. Học viện đã đạt được mục tiêu ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí và tạo bước chuyển biến rõ rệt về tiết kiệm; thực hiện tốt các quy định về THTKCLP và PCTN, sử dụng tài sản công đúng quy định, tránh lãng phí như điện, nước, văn phòng phẩm…; sắp xếp lao động hợp lý, không có hiện tượng tham nhũng xảy ra tại Học viện.        

PGS,TS Trương Ngọc Nam báo cáo sơ kết 2 năm (2015-2016) thực hiện THTKCLP và PCTN của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và thực hiện nền nếp công tác văn minh, văn hóa công sở: trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc coi trọng, tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên; thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường nâng cao cảnh giác phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, văn hoá tư tưởng,  tài sản cơ quan; không để xảy ra các vụ lôi kéo học viên, sinh viên tụ tập gây rối.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong Nhà trường có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Học viện thường xuyên tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên thông qua họp phản ánh tình hình sinh viên định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị, giáo viên chủ nhiệm và đại diện các lớp sinh viên.

Với những kết quả về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong Học viện, năm 2016, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã tặng Giấy khen cho Giám đốc Học viện và đề nghị khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phong trào đảm bảo an ninh trật tự và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác phòng chống cháy nổ luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm, chú trọng. Học viện luôn bám sát kế hoạch, hướng dẫn về công tác phòng chống cháy nổ của Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy và Phường Dịch Vọng Hậu trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai các hoạt động về phòng chống cháy nổ trong Nhà trường. 

Hàng năm Học viện tiến hành rà soát kiểm tra định kỳ và mua sắp bổ sung mới các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy để luôn đảm bảo sẵn sàng sử dụng tốt nếu có tình huống cháy nổ xảy ra. Trong 2 năm qua, Học viện đã tổ chức 02 tập huấn nghiệp vụ và diễn tập chữa cháy tại Nhà trường cho hơn gần 300 người, gồm lực lượng chỉ huy phòng cháy chữa cháy tại chỗ, cán bộ giảng viên, đại diện các lớp sinh viên...

PGS,TS Phạm Huy Kỳ báo cáo sơ kết 2 năm (2015-2016) về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và thực hiện nền nếp công tác văn minh, văn hóa công sở của Học viện

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác THTKCLP và PCTN; thực hiện nề nếp làm việc, văn minh, văn hóa công sở vẫn còn những hạn chế như: công tác thanh tra, kiểm tra về THTKCLP và PCTN đôi lúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về THTKCLP và PCTN chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật đa dạng, phong phú; một số cán bộ, công chức, viên chức tại Học viện chưa nhận thức hết tác hại của lãng phí và tham nhũng cũng như chưa tích cực, chủ động tham gia thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm và phòng ngừa tham nhũng; vẫn còn có tình trạng cán bộ chấp hành chưa tốt các quy chế, quy định về giờ làm việc, lên lớp; có thái độ giao tiếp ứng xử chưa chuẩn mực...

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu trao đổi, góp ý thẳng thắn, thiết thực cho công tác THTKCLP và PCTN; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và thực hiện nề nếp công tác, văn minh, văn hóa công sở của Học viện trong thời gian tới.

TS Nghiêm Sỹ Liêm, Trưởng Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học trao đổi, góp ý tại Hội nghị

ThS Nguyễn Thị Hồng Mến, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ trao đổi, góp ý tại Hội nghị

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam đã nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới để công tác THTKCLP và PCTN; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng văn minh, văn hóa công sở của Nhà trường tiếp tục thiết thực và đạt được kết quả cao. 

Tại Hội nghị, Giám đốc Học viện và thủ trưởng các đơn vị trong Nhà trường đã ký cam kết về việc thực hiện THTKCLP và PCTN; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng văn minh, văn hóa công sở ./.

PV AJC

  Học viện Báo chí & Tuyên truyền