Chủ nhật 24/06/2018 10:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình, phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ hai 13/03/2017 10:13

Chiều 13/3, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy của Học viện.


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đến dự còn có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy; trưởng các đoàn thể nhân dân, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện.

Hội nghị do đồng chí Trương Ngọc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì.


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Hội nghị cần tập trung làm rõ những mặt mạnh cũng như những mặt hạn chế của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy của Học viện. 

Các bản kiểm điểm và ý kiến góp ý cũng cần chỉ rõ phương hướng, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực (đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác cán bộ....) để cho tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy của Học viện tự nhận thấy và lĩnh hội, phát huy những mặt mạnh, đồng thời nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, từ đó có thể lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện thay mặt Ban Giám đốc Học viện trình bày bản kiểm điểm của tập thể Ban Giám đốc; đồng chí Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày bản kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày bản kiểm điểm cá nhân.

Các bản kiểm điểm của tập thể Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ rõ được những điểm điểm mạnh, điểm còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy; đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục những điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác lãnh đạo.


Các đại biểu tham dự phần kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc Học viện

Các đại biểu tham dự phần kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy

Qua các bản kiểm điểm cá nhân, các thành viên trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã tập trung kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nêu lên những mặt tích cực cũng như mặt hạn chế tồn tại.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những ý kiến phát biểu, góp ý nghiêm túc vào các bản kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy trên cương vị chức trách được giao.

Các đại biểu góp ý kiến vào các bản kiểm điểm

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Nam trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các ý kiến đóng góp của các đại biểu cho tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy của Học viện; khẳng định, tập thể Ban Giám đốc Học viện, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến quý báu đó để có những điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, đề ra các chủ trương, giải pháp tập trung khắc phục, hạn chế, quyết tâm tiếp tục đưa Học viện Báo chí và Tuyên truyền có những phát triển đột phá, mạnh mẽ trong thời gian tới.

PV AJC

Học viện Báo chí & Tuyên truyền