Thứ bảy 22/09/2018 15:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị cán bộ chủ chốt Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ sáu 22/06/2018 15:48

Nhằm kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sáng 22/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có TS Trương Công Đắc, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Hội nghị có: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Chấp hành Đảng bộ; Bí thư chi bộ và trưởng phó các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia                                               Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thông báo về chủ trương và quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị. 

Theo đó, Hội nghị lần này nhằm giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Giám đốc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Kết quả của Hội nghị sẽ là cơ sở để lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét để tiến hành các bước tiến theo trong công tác cán bộ, nhằm lựa chọn ra người thực sự có trí tuệ, năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS Trương Công Đắc, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nêu và nhấn mạnh các tiêu chuẩn chung đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu, tiêu chuẩn đối với chức danh Phó Giám đốc học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

TS Trương Công Đắc, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nêu và nhấn mạnh các yêu cầu, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của các học viện trực thuộc trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự của Học viện trong thời gian qua; giới thiệu lý lịch trích ngang, nhận xét, đánh giá các đồng chí đã trong diện quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền để đưa ra lấy phiếu giới thiệu.

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự của Nhà trường

Cũng tại Hội nghị,các đại biểu đã tham gia bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Công tác giới thiệu, bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả đã được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự vào chức Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tin, Ảnh: Trí Nhân
Học viện Báo chí & Tuyên truyền