Thứ bảy 22/09/2018 15:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ biên tập xuất bản năm 2018

Thứ năm 21/06/2018 11:23

Ngày 14/ 6, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ biên tập xuất bản cho hơn 200 lãnh đạo, phụ trách bộ phận biên tập, bộ phận đăng ký xuất bản, biên tập viên cơ hữu các nhà xuất bản và đại diện đơn vị liên kết xuất bản khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành đã nhấn mạnh sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động sâu sắc đến ngành Xuất bản Việt Nam. Bằng sự xóa nhòa mọi giới hạn, ranh giới về không gian, thời gian, Cách mạng 4.0 mở ra một bước ngoặt mới về tốc độ chia sẻ và lan tỏa. Những công đoạn của xuất bản truyền thống (sách in giấy) sẽ được giảm đi rất nhiều để đến được tay nhiều độc giả nhất, trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, công tác biên tập cũng trở nên chuyên nghiệp hóa hơn khi biên tập viên có được nhiều nguồn thông tin để kiểm định, kiểm chứng và hệ thống thông tin được hệ thống hóa. Trong bối cảnh đó, cán bộ ngành Xuất bản, đặc biệt là cán bộ quản lý và biên tập viên cần được cập nhật các thông tin mới; các kỹ năng, nghiệp vụ xuất bản hiện đại để cho ra đời những xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong thời đại 4.0.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành
phát biểu khai mạc Hội nghị

Nội dung tập huấn của Hội nghị tập trung vào 4 chuyên đề do các giảng viên là những nhà quản lý, các chuyên gia trong ngành Xuất bản giảng dạy: GS,TS Đinh Xuân Dũng - Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; PGS,TS Nguyễn An Tiêm - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Bà Mai Thị Hương - Trưởng phòng Quản lý Xuất bản - Cục Xuất bản, In  và Phát hành; ThS Vũ Thuỳ Dương - Phó Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chuyên đề 1: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động xuất bản đã cập nhật, phân tích những nội dung cụ thể trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo về công tác xuất bản của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, để hoạt động xuất bản đi đúng định hướng là hoạt động tư tưởng - văn hoá, mang tính chất truyền bá, lưu truyền văn hoá.

Chuyên đề 2: Một số lưu ý khi biên tập những nội dung phức tạp, nhạy cảm đối với 7 loại sách: sách Lý luận chính trị; sách Văn học; sách viết về các lãnh tụ Đảng và Nhà nước; sách tôn giáo; sách dịch; sách xuất bản ở nước ngoài, sách xuất bản trước năm 1975; sách viết về dòng họ, các nhã lãnh đạo tướng lĩnh.

Chuyên đề 3: Vai trò của công tác biên tập xuất bản nhằm đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái thù địch: Thế nào là quan điểm sai trái, thù địch? Công tác biên tập cần đấu tranh, phản bác như thế nào? Các dấu hiệu đấu tranh và nhận diện các quan điểm sai trái trong các thể loại bản thảo sách. Hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch thường len lỏi trong bản thảo sách đòi hỏi biên tập viên phải có bản lĩnh chính trị, trình độ để phát hiện và loại bỏ. Biên tập viên cần chủ động tổ chức bản thảo có chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật để trực diện đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời phải là người đồng sáng tạo với tác giả để nâng cao chất lượng bản thảo.

Chuyên đề 4: Kỹ năng, nghiệp vụ biên tập xuất bản nhằm đáp ứng xu thế phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Giới thiệu các xu hướng đã và đang phát triển trên thế giới và ở Việt Nam: xuất bản số hoá, marketing trực tuyến, xuất bản và phân phối các sản phẩm số, kinh doanh nội dung số, xuất bản sách điện tử, quản lý các mối quan hệ khách hàng.

Hội nghị sẽ được tiếp tục tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, phụ trách bộ phận biên tập, bộ phận đăng ký xuất bản, biên tập viên cơ hữu các nhà xuất bản và đại diện đơn vị liên kết xuất bản ở khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

Thuỳ Dương - AJC

Học viện Báo chí & Tuyên truyền