Thứ sáu 27/04/2018 07:40 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Học viện Báo chí và Tuyên truyền được giao đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Xuất bản học

Thứ năm 09/02/2017 19:53

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo thí điểm chuyên ngành Xuất bản học trình độ tiến sĩ. Như vậy, Học viện đã trở thành cơ sở đầu tiên và duy nhất trong cả nước và 3 nước Đông Dương đào tạo ngành Xuất bản ở 3 bậc học: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo Quyết định, Bộ sẽ giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo thí điểm chuyên ngành Xuất bản học trình độ tiến sĩ. Sau hai khóa nghiên cứu sinh tốt nghiệp, Học viện tổng kết đánh giá việc đào tạo chuyên ngành trên, báo cáo và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp theo.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo thí điểm chuyên ngành Xuất bản học trình độ tiến sĩ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/12/2016

Chương trình đào tạo tiến sĩ Xuất bản được thiết kế bài bản, công phu, hiện đại bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực Xuất bản và truyền thông. Mục tiêu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Xuất bản là:

- Đào tạo những chuyên gia có trình độ cao về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành; có năng lực tham mưu, chỉ đạo, kiểm  tra, thực hiện và tổng kết thực tiễn, có khả năng lãnh đạo, quản lý các cơ quan thuộc lĩnh vực Xuất bản và truyền thông.

 - Cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt; có năng lực tư duy, sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học - thực tiễn; có khả năng độc lập trong nghiên cứu  khoa học và khả năng phát hiện, giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn thuộc lĩnh vực Xuất bản nói riêng và lĩnh vực truyền thông nói chung.

- Cung cấp nguồn nhân lực có năng lực nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực Xuất bản nói riêng, truyền thông nói chung tại các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và có thể hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực Xuất bản, truyền thông.

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của chuyên ngành trên nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày ký 30/12/2016.

Sau khi có Quyết định chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh. Trong tháng 4, Học viện sẽ ra thông báo tuyển sinh với dự kiến tuyển 15 chỉ tiêu cho khóa đầu tiên. Tháng 9 sẽ chính thức tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh ngành Xuất bản học.

(Chú ý: Để tìm hiểu thêm thông tin về Khoa Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bạn đọc  truy cập tại địa chỉ: http://ajc.hcma.vn/Xuat-ban/Khoa-xuat-ban/11862.ajc).

PV AJC

Học viện Báo chí & Tuyên truyền