Thứ sáu 22/06/2018 18:19 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Giám đốc Học viện tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ hai 29/05/2017 12:00

Sáng 25/5, tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới”. Tham dự Hội thảo về phía đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam có 22 đồng chí do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Lưu Kỳ Bảo làm Trưởng đoàn. 
PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự, báo cáo tham luận và tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc của Hội thảo. 

Thành viên nhóm chuyên gia của Việt Nam tham dự Hội thảo

Trong bài phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo, hai đồng chí Trưởng đoàn đều khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của hội thảo lần này trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của mỗi Đảng trong công tác báo chí, truyền thông và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp.

Hai ngày hội thảo diễn ra 25 và 26/5, các đại biểu hai bên đã đi sâu thảo luận, trao đổi về các vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác báo chí và truyền thông của hai Đảng hiện nay.

Tại phiên thứ 2 làm việc của Hội thảo sáng 26/5, PGS, TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện đã có bài tham luận “Đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông ở Việt Nam trong tình hình mới”. Trong đó nhấn mạnh: Báo chí, truyền thông và công tác đào tạo báo chí, truyền thông là lĩnh vực trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhà báo là “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa”, đóng vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần thúc đẩy trao đổi và đối thoại dân chủ trong đời sống xã hội. Tham luận cũng nêu rõ thực trạng đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông ở Việt Nam - những vấn đề đặt ra; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông ở Việt Nam hiện nay và thời gian tới.

PGS,TS Trương Ngọc Nam tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Hội thảo

Sau 2 ngày làm việc sôi nổi và liên tục, Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền