Chủ nhật 22/04/2018 17:44 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của nhà trường quyết tâm đưa Học viện tiếp tục phát triển vững mạnh

Thứ năm 05/01/2017 19:38

Kết luận tại Hội nghị liên tịch giữa Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Học viện diễn ra chiều 5/1/2017, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh: Trong năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị của nhà trường quyết tâm đưa Học viện tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Hội nghị liên tịch giữa Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Học viện diễn ra tại Phòng họp C - Nhà hành chính Trung tâm. Tham dự có: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; trưởng, phó một số đơn vị chức năng trong Học viện; đại diện lãnh đạo: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Học viện.


PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội Nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của Hội nghị đối với việc phát huy dân chủ trong các đoàn thể, tổ chức của Nhà trường; đồng thời mong rằng thông qua Hội nghị này, Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu để có thể thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của các đoàn thể, tổ chức, từ đó tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong thời gian tới.

Sau khi nghe PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện khái quát những hoạt động chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc trong thời gian qua và một số phương hướng trong thời gian tới, nhiều ý kiến của các đại biểu đồng nhất đánh giá cao hiệu quản lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc đối với sự phát triển của Nhà trường. 

Trong năm 2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cũng như kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các hoạt động của Nhà trường và các đơn vị trong Nhà trường, góp phần định hướng cho các hoạt động có chất lượng, hiệu quả cao, thiết thực; đặc biệt quy chế dân chủ trong Nhà trường luôn được đảm bảo đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn hệ thống của Học viện, góp phần quan trọng quyết định sự phát triển vững mạnh của Nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện khái quát những hoạt động chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới

Hội nghị còn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ cởi mở, thẳng thắn của các đồng chí đại diện lãnh đạo của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện về kết quả tình hình hoạt động  năm 2016; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đưa ra một số nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám đốc để đơn vị có thể hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ  đề ra trong năm 2017.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng và chỉ đạo sát sao hơn nữa của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện với các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; tiếp tục phát huy tốt dân chủ trong Học viện; quan tâm đến chế độ, chính sách cho các cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.


PGS,TS Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng hoạt động của Công đoànnêu nguyện vọng, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện


ThS Phạm Tuyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện báo cáo về tình hình và phương hướng hoạt động của Đoàn Thanh niênđồng thời đề xuất nguyện vọng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện

ThS Lê Khánh Lộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện trình bày về hoạt động của Hội cựu chiến binh; đồng thời thay mặt các cựu chiến binh nêu nguyện vọng đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS Trương Ngọc Nam biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong năm qua, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của các đơn vị đưa ra, trong đó nhấn mạnh: Trong năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường quyết tâm đưa Học viện tiếp tục phát triển vững mạnh.

PGS,TS Trương Ngọc Nam cũng cho biết những đóng góp, ý kiến, nguyện vọng của các đại biểu sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc ghi nhận để nghiên cứu, xem xét và có những giải pháp giải quyết phù hợp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cũng như bảo đảm đầy đủ các chế độ quyền lợi hợp pháp cho các đơn vị, tổ chức của Học viện./.

PV AJC


Học viện Báo chí & Tuyên truyền