Thứ bảy 22/09/2018 16:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm việc với các khoa về Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Thứ năm 05/04/2018 15:33

Triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiện lực, hiệu quả, từ ngày 3 đến ngày 5/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có các buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của các khoa trong Học viện nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy cụ thể của từng khoa, đơn vị.

Quang cảnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm việc với Khoa Báo chí và Khoa Phát thanh-Truyền hình (sáng 3/4/2018)

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã thông báo, phổ biến nội dung Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiện lực, hiệu quả với các khoa trong Học viện;  nêu ra các định hướng triển khai thực hiện Đề án tại Học viện và cụ thể tại các khoa, phòng, ban, trung tâm của Nhà trường trong thời gian tới.

Theo đó, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao về đạo tạo đội ngũ cán bộ: báo chí - truyền thông; công tác tư tưởng; giảng viên lý luận chính trị các nhà trường; công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; nghiên cứu xã hội học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đã thống nhất triển khai áp dụng Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII tại Học viện.

Quang cảnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm việc với Khoa Chính trị học và Khoa Tuyên truyền sáng 4/4/2018

Tại các buổi làm việc, PGS,TS Trương Ngọc Nam nhấn mạnh sự cần thiết tiến hành triển khai ngay Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII tại Học viện. 

Giám đốc Học viện thẳng thắng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong tổ chức bộ máy của Nhà trường hiện nay. Một số đơn vị đội ngũ nhân lực ít, song cơ cấu thành nhiều đầu mối làm cho một số khoa, phòng, trung tâm không tránh được tình trạng nhỏ lẻ; chức năng và nhiệm vụ của một số đơn vị còn có sự trùng, chéo và phối hợp thiếu hiệu lực và hiệu quả, dẫn đến công việc trì trệ, chất lượng chưa cao.

Quang cảnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm việc với Khoa Xây dựng Đảng và Khoa Nhà nước và Pháp luật (chiều 4/4/2018)

Chủ trương của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc tiến hành cải cách, sắp xếp thay đổi trong cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng giảm tối đa đầu mối, cấp trung gian, gián tiếp, 1 đơn vị có thể làm nhiều việc tránh 1 việc giao nhiều đơn vị cùng làm. Các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, ngành đào tạo tương đồng sẽ được cơ cấu lại để tinh gọn, tránh bộ máy tổ chức cồng kềnh, kém hiệu quả; đồng thời phát huy được tối đa sức mạnh các nguồn lực, đảm bảo cho chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi, góp ý của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các khoa để nắm được tâm tư, nguyện vọng; đồng thời giải đáp các vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc của các cán bộ, giảng viên; giúp cán bộ, giảng viên Nhà trường hiểu rõ hơn chủ trương và thống nhất tư tưởng, tiếp tục yên tâm công tác và đoàn kết, gia sức cống hiến vì sự phát triển vững mạnh của đơn vị, của Nhà trường.

Các ý kiến trao đổi tại các buổi làm việc thể hiện tinh thần xây dựng, nhất trí cao với chủ trương tổ chức, sắp xếp cơ cấu lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả của lãnh đạo Nhà trường, cho đây là một đòi hỏi tất yếu trong giai đoạn phát triển hiện nay của các khoa cũng như sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường trong thời gian tới.

Quang cảnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm việc với Khoa Quan hệ quốc tế và Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo (sáng 5/4/2018)

Quang cảnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm việc với các khoa: Xuất bản, Tâm lý giáo dục và Nghiệp vụ sư phạm, Kiến thức Giáo dục đại cương (sáng 5/4/2018)

Bên cạnh những thuận lợi của việc tổ chức cơ cấu lại bộ máy hoạt động,  một số ý kiến cũng đã chỉ ra những bất cập, hạn chế có thể gặp phải trong giai đoạn đầu tiến hành đổi mới cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, nếu làm tốt công tác tư tưởng, có cách cơ cấu, sắp xếp hợp lý thì những bất cập, hạn chế đó sẽ nhanh chóng được đẩy lùi, nội lực và tiềm năng của sự phát triển Nhà trường là rất lớn. 

Nhiều ý kiến đại biểu cũng đã đề xuất cụ thể những phương hướng, giải pháp giúp việc cơ cấu tổ chức của từng đơn vị, của Nhà trường có thể phát huy hiệu lực, hiệu quả nhất; những cách giúp các công viên chức thống nhất tư tưởng, cùng đoàn kết vì mục tiêu phát triển của từng đơn vị nói riêng, của Nhà trường nói chung.

Quang cảnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm việc với Khoa Lịch sử Đảng và Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (chiều 5/4/2018)

Tổng kết các buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Trương Ngọc Nam yêu cầu các khoa cần triển khai thực hiện ngay theo các định hướng của lãnh đạo Nhà trường. Trong quá trình tiến hành, tại các đơn vị nào còn vấn đề khúc mắc sẽ được lãnh đạo Nhà trường trực tiếp tham gia cùng giải quyết để việc sắp xếp tổ chức bộ máy của từng đơn vị, của Nhà trường được diễn ra theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

(Quý vị quan tâm có thể xem thêm một số hình ảnh về buổi làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc với các khoa về Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiện lực hiệu quả được đăng tải tại album trên Website ajc)./.

Tin, Ảnh: Trí Nhân


Học viện Báo chí & Tuyên truyền