Thứ tư 19/09/2018 06:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

9 nhà giáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Thứ tư 16/05/2018 14:56

Sáng 16/5, tại Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, 24 nhà giáo trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, trong đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền vinh dự có 9 nhà giáo.

Các nhà giáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư gồm: TS Nguyễn Thị Tố Quyên, Phó Trưởng Khoa Xã hội học; TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ; TS Lưu Ngọc Tố Tâm, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo; TS Phạm Thị Thanh Tịnh, Giảng viên Khoa Phát thanh - Truyền hình; TS Trần Quang Hiển, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; TS Trần Thanh Giang, Chánh Văn phòng Học viện; TS Nguyễn Đức Luận, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khoa học, TS Trần Hải Minh, Phó Trưởng Khoa Triết học.

Tại Lễ kỷ niệm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng là một trong 5 đơn vị được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học; nhiều giảng viên của Học viện được nhận Giấy chứng nhận có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. 

Sau đây là một số hình ảnh tuyên dương, khen thưởng tại Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho 24 nhà giáo trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 9 nhà giáo

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Nguyễn Thị Tố Quyên 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Hương

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Lưu Ngọc Tố Tâm

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Nguyễn Thị Ngọc Hoa

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Phạm Thị Thanh Tịnh

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Trần Quang Hiển

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Trần Thanh Giang

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Nguyễn Đức Luận

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Nhà giáo Trần Hải Minh

Các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học được khen thưởng 

Các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học được khen thưởng 

Tin, Ảnh: Trí Nhân


Học viện Báo chí & Tuyên truyền