Thứ ba 22/08/2017 18:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay”

29/12/2016 16:12

1. Tên đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay” 2. Ngành/chuyên ngành: Chính trị học/ chuyên ngành: Công tác Tư tưởng 3. Mã số: 62.31.02.01 4. Nghiên cứu sinh:...

Kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay”

22/12/2016 09:35

Tên đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay (khảo sát kênh TRT,KTV,LTV từ 1/2010 – 12/2014)”. Chuyên ngành: Báo chí học. Mã số: 62 32 01 01 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hải Lý Người...

Giới thiệu sách “An ninh quốc gia - Những vấn đề an ninh phi truyền thống”

02/08/2016 13:23

Chỉ đạo biên soạn và xuất bản: GS,TS. Tạ Ngọc Tấn. Nhà xuất bản: Chính trị - Hành chính, H.2013.Số trang: 374

Giới thiệu sách “Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại”

02/08/2016 13:19

Sách “Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại”.Chủ biên: TS. Lưu Thúy Hồng.Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật, H.2015

“Một nền báo chí phẳng” – Cái nhìn thực tế về nghề báo hiện đại

06/09/2014 10:40

“Một nền báo chí phẳng” là cuốn sách do nhà báo Đỗ Đình Tấn - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ kiêm Trưởng ban Quốc tế chấp bút. Đây không phải cuốn sách dành cho những người mới đang tò mò tìm hiểu về nghề báo. Nó là một...

Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh

04/09/2014 09:56

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là một nội dung quan trọng, một thành tố không thể tách rời trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng, để lại những thành công và bài học kinh...

Thông tấn báo chí - Lý thuyết và kỹ năng

04/09/2014 09:38

Thông tấn báo chí là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo ngành thông tin đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua cách viết ngắn gọn, dễ hiểu, với những ví dụ minh họa sinh động, sát với nội dung, các tác...

Ra mắt “Tuyển tập báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Trường Sa thân yêu”

22/08/2014 10:05

Để thiết thực kỷ niệm 5 năm cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách...

Tác phẩm chính luận báo chí

12/08/2014 09:35

Cuốn sách do PGS, TS Trần Thế Phiệt, Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ biên, đã cung cấp những kiến thức căn bản về thể loại tác phẩm chính luận báo chí trên cơ sở tiếp thu những thành tựu trong và ngoài nước về...

Phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật

12/08/2014 09:08

Phản biện xã hội là một nhiệm vụ rất quan trọng của nhiều cơ quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí thông qua các tác phẩm báo chí trong việc tư vấn, giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh...

Danh bạ các cơ quan báo chí in

09/06/2014 11:23

Để giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân thuận tiện trong công tác thông tin liên lạc với các cơ quan báo chí trên cả nước, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn cuốn "Danh Bạ Các Cơ...

Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?

09/06/2014 11:09

Diễn đàn Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ? được mở trên báo thanh niên mới đây, đã chạm đúng nỗi niềm sâu thẳm trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân giả khắp mọi miền đất...

Sách: Giới thiệu về biển, đảo Việt Nam

06/06/2014 10:36

Nằm bên bờ Thái Bình Dương lộng gió, tựa vựng chắc vào bán đảo Đông Dương, hướng thẳng ra biển Đông, trong suốt chiều dài lịch sử, biển đào luôn là một phần "máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam".

Sách: Đại cương về phân tích chính sách công

06/06/2014 10:00

Phân tích chính sách công là một chuỗi hoạt động nhằm luận giải về mục tiêu, nội dung, chu trình thực hiện chính sách và các mối quan hệ nội tại của chính sách công, làm sâu sắc thêm ý chí của chủ thể nhà nước với xã hội. Kết...

Thông tin khoa học Luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của NCS Phạm Thị Thu Huyền

02/06/2014 11:50

Tên tác giả: PHẠM THỊ THU HUYỀN Tên Luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 Cơ sở đào tạo: Học viện Báo...