Chủ nhật 22/04/2018 17:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc đối chiếu, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Thứ ba 14/03/2017 09:07


Một số chú ý trong quyết toán TNCN năm 2016

Học viện Báo chí & Tuyên truyền