Chủ nhật 24/06/2018 04:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ,tin học chuẩn đầu ra K33 năm 2017

Thứ ba 14/02/2017 14:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ,tin học chuẩn đầu ra K33 năm 2017 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền