Chủ nhật 24/06/2018 10:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thứ tư 05/04/2017 10:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền