Thứ tư 21/02/2018 15:44 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi các lớp học phần tín chỉ (đợt 1) học kỳ II, năm học 2016-2017 khóa 35

Thứ năm 16/02/2017 16:10

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi các lớp học phần tín chỉ (đợt 1) học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền