Chủ nhật 22/04/2018 17:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2017

Thứ sáu 17/03/2017 12:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2017 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền