Thứ hai 27/02/2017 20:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Công văn số 685/BGDĐT-KHTC về việc nhắc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017

Thông báo số 134/TB-HVCTQG v/v tuyển sinh Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia niên khóa 2018

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2017

Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Công văn số: 77/HVCTQG V/v đăng ký nhu cầu xét thăng hạng viên chức năm 2017

Thông tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Bộ GD&ĐT đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thông báo số: 68/TB-HVCTQG v/v đăng ký tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tại New Zealand

Thông báo về việc bán thanh lý Tài sản thu hồi từ công trình cải tạo nhà E6, phá dỡ nhà để xe KTX năm 2017

Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Công văn số 139/BGDĐT-KHCNMT về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.

Công văn số 150/BGDĐT-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017