Thứ tư 19/09/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2017

Thứ năm 10/08/2017 08:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền