Thứ sáu 22/06/2018 18:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Thứ năm 09/03/2017 15:12

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tuyển sinh đạo học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:


Xem Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí thi tuyển đại học chính quy ngành Báo chí năm 2017

Học viện Báo chí & Tuyên truyền